Reštrukturalizácia Googlu spory s Komisiou nevymaže

(zdroj: Carlos Luna/Flickr)

Najzásadnejší spor európskej exekutívy a americkej technologickej firmy začal v roku 2010. Komisia vtedy na podnet 19 spoločností, vrátane Microsoftu či vydavateľstva Axel Springer, spustila vyšetrovanie pre podozrenia zo zneužívania dominantného postavenia na trhu.

Google mal nekalým spôsobom zvýhodňovať vlastné služby tým, že pozmenil kritériá pre vyhľadávanie a následné poradie webstránok. Spotrebiteľov tak mohol primäť k používaniu svojich vlastných akvizícií, akými sú napríklad Mapy Google alebo Google Nákupy.

Druhé vyšetrovanie spustila EK tento rok. Pod taktovkou komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej preskúma, či operačný systém Android nezneužíva dominanciu na poli mobilných zariadení.

Rozdelenie Googlu na menšie spoločnosti by podľa viacerých predstaviteľov únie znamenalo ľahšie urovnanie nezhôd. V novembri 2014 delenie v nezáväznom stanovisku navrhol aj Európsky parlament.

Ak delenie, tak EÚ by si želala iné

Pondelňajšie ohlásenie novej podnikovej štruktúry a vytvorenie materskej spoločnosti Alphabet prebehlo bez akejkoľvek zmienky o problematickom vzťahu s EÚ. Médiá v Spojených štátoch sa však pýtajú, či s tým nemá súvis zastrešenie doterajších aktivít Googlu pod novým názvom.

Ekonomický portál Business Insider oslovil štyroch odborníkov z amerických univerzít. Zhodli sa, že protimonopolné vyšetrovanie a oddelené dcérske spoločnosti spolu nesúvisia.

„Nová štruktúra spomínané problémy vôbec nerieši,“ povedal profesor práva Keith Hylton z Boston University. Michael Carrier, ktorý učí právo na Rutgers University v New Jersey, dodáva, že európski regulátori vedia, že samotná zmena názvu na vrchole nezmení činnosť.

„Isté delenie by bolo odpoveďou na obavy EÚ z narušenia hospodárskej súťaže. Ak by sa Google Nákupy stali úplne oddelenou spoločnosťou, vo vlastníctve a v správe niekoho iného, tak by Google nemal motiváciu uprednostniť ich vo výsledkoch vyhľadávania. […] Alphabet však nič také nesľubuje,“ vysvetlil Ben Edelman z Harvard Business School.

Hovorca EK Ricardo Cardoso už oznámil, že na prebiehajúce antitrustové vyšetrovanie nebude mať vytvorenie matky ani reštrukturalizácia žiadny vplyv. „Komisia bude vždy plniť svoje povinnosti pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže nezávisle na korporátnej štruktúre spoločností, ktoré prešetruje.“

Do 17. augusta má Google čas, aby sa vyjadril k formálnemu obvineniu Európskej komisie v prípade porovnávania cien výrobkov v službe Google Nákupy. Vo viacerých členských štátoch tiež prebiehajú súdne spory o výklad európskeho práva byť zabudnutý.