Reštrukturalizácia Volkswagenu – bezmocná EÚ?

Automobilový priemysel

Pozadie:

Nemecká automobilová spoločnosť Volkswagen prechádza veľkou reštrukturalizáciou aktivít, vyvolanou tlakom globalizácie a nadbytočnými kapacitami. Potom, ako došlo k zrušeniu okolo 20 000 pracovných miest v Nemecku, sa v utorok 22. novembra ukázalo, že spoločnosť zastaví tiež prevádzku automobilky Vorst v Bruseli v Belgicku, ktorá vyrábala model Golf. Prácu by malo stratiť okolo 4000 ľudí.

Pre belgických politikov bola ntáto správa šokom. Hovoria o „národnej katastrofe“ a porovnávajú túto udalosť so zatvorením prevádzky vo Vilvoorde francúzskeho výrobcu áut Renault v roku 1997, keď bolo prepustených 3000 ľudí.

Niektorí belgickí politici reagovali na túto správu so sklamaním a tvrdili, že ich vláda dala nemeckej spoločnosti v minulosti štedrú pomoc. Zamestnanci Volkswagenu pálili na znak hnevu a frustrácie nemecké vlajky. Vzhľadom na fakt, že výroba Golfu bude presunutá z Vorstu do dvoch prevádzok v Nemecku (Mosel a Wolfsburg), kde sú mzdové náklady vyššie, než v Belgicku, hovoria belgickí politici o „nacionalistickej motivácii“ rozhodnutia.

Otázky:

Komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla a komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová podčiarkli „dôležitosť podpory pracovníkov v tranzícii, pomoc pri hľadaní iných pracovných miest prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce a skrátenie obdobia bez práce na minimum“. Sľúbili pomoc z Európskeho sociálneho fondu a vyhlásili, že Belgicko za posledných šesť rokov už z neho získalo 1, 1 miliardy €. Komisárka Hübnerová sa chce stretnúť s relevantnými regionálnymi úradmi, aby diskutovala o možnosti použitia štrukturálnych fondov EÚ na zvládnutie dôsledkov rozhodnutia Volkswagenu. Povedala tiež, že v tomto procese by mohla istú úlohu zohrať aj Európska investičná banka.

Prepustení zamestnanci si nebudú môcť nárokovať finančnú pomoc z Fondu na vyrovnavanie dopadov globalizácie, pretože nedochádza k presunu pracovných miest do krajiny mimo EÚ (pozri EurActiv, 1. marec 2006).

Reštrukturalizácia Volkswagenu je výsledkom rastúcich výziev pre konkurencieschopnosť európskych výrobcov áut. Európsky trh (práve tak ako americký) zápasí s nadbytočnou kapacitou a rýchlejšie rastúcimi trhmi v Rusku, Indii a Číne. Proces reštrukturalizácie je kontroverzný aj v Nemecku, kde sa začínajú žaloby proti niektorým manažérom Volkswagenu, ktorí sú obvinení z toho, že udržiavali systém „čiernych fondov“. Tieto fondy boli údajne použité na úplatky pre vedúcich, aby akceptovali reštrukturalizačné opatrenia.

Reštrukturalizácia bola modelom pre celonárodné reformy trhu práce, ktoré boli inšpirované niekdajším šéfom Volkswagenu pre ľudské zdroje Petrom Hartzom, neskôr blízkym poradcom kancelára Gerharda Schrödera. Nový nemecký model trhu práce sa preto stal známym ako „Hartzova reforma“. Obvinenia z uplácania a porušovania zákonov o európskych pracovných radách sa však dotkli aj Hartza.

Komisia vytvorila s cieľom preskúmať výzvy, ktorým čelia európski výrobcovia áut, expertnú skupinu s názvom „CARS 21“, ktorá by mala vytvoriť „konkurenčný automobilový regulačný systém pre 21. storočie“.

Pozície:

Belgický premiér Guy Verhofstadt povedal, že bol „šokovaný“ tým, že „národné záujmy“ boli dôvodom rozhodnutia Volkswagenu presunúť výrobu späť do Nemecka.

Belgickí odboroví predáci vyjadrili svoju frustráciu z „nedostatku solidarity“ zo strany svojich nemeckých náprotivkov, ktorí uzavreli s manažmentom Volkswagenu dohodu, aby zabezpečili svoje pracovné miesta v rámci reštrukturalizačného procesu v Nemecku.

Odborový zväz FTGB/ABVV vyhlásil: „Informácie od spoločnosti vo svojich dôsledkoch neumožňujú opakovanie prípadu VW Forest, a to v protiklade k tomu, k čomu sme boli vedení veriť počas uplynulých niekoľkých rokov. Počas minulých rokov pracovníci súhlasili s tým, že vyvinú veľké úsilie v prospech väčšej a väčšej flexibility, aby sa vyhli tejto kataklyzme.“ Zväz FTGB/ABVV vyjadril prekvapenie z toho, že úsilie by malo vyjsť nazmar. Poukázal tiež na to, že všetky opatrenia, ktoré spravili verejné úrady v záujme zamestnávateľov (ako zníženie odovodov), boli nakoniec zbytočné.

Reinhard Jung, prezident správnej rady dotknutej automobilky Volkswagenu v Bruseli, povedal: „Volkswagen zachová svoje výrobné miesto v Bruseli. Skúšame nájsť konštruktívne riešenie. Sme si vedomí svoje sociálnej úlohy v Bruseli a pokúsime sa nájsť riešenie, ktoré je sociálne akceptovateľné robotníkmi.“ Dodal: „Belgická vláda o tom bola informovaná.“

Charles Piqué, premiér bruselského regiónu, povedal, že je „šokovaný reštrukturalizačným opatrením“ a dodal, že „toto rozhodnutie je fackou úsiliu úradov umožniť rozšírenie aktivít v prevádzke Forest.“

Socialistická skupina v EP žiada, aby postihnutí pracovníci dostali pomoc z tzv. Globalizačného fondu EÚ. „Je najvyšší čas, že EÚ má nástroje potrebné na vysporiadanie sa s takto veľkou reštrukturalizáciou, ktorá zasahuje viac a viac obyčajných občanov v Európe“, vyhlásil Stephen Hughes, hovorca Socialistickej skupiny pre sociálne otázky.