Riasy menia odpadovú vodu na biopalivo

Autor: federico stevanin, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Španielska vodárenská spoločnosť, ktorá koordinuje projekt s názvom All-gas vo štvrtok (8.8.) informovala o to, že sa jej podarilo kultivovať prvú biomasu z rias. Využili pritom živiny v odpadovej vode.  

Firma FCC Aqualia uviedla, že získaná prvá várka biomasy z rias preukázala vysoký energetický potenciál s kapacitou produkcie metánu na úrovni 200 – 300 litrov na kilogram.

Približne 7,1 milióna eur na projekt demonštrovania priemyselnej produkcie 3. generácie biopalív poskytla Európska únia prostredníctvom 7. rámcového programu. Partnermi v projekte sú inštitúty, univerzity a firmy z Británie, Holandska, Nemecka, Rakúska a Turecka.

Cieľom projektu je s pomocou živín v odpadovej vode pestovať rýchlo rastúce mikroriasy a prostredníctvom ďalších postupov následne produkovať biometán, ktorý by sa dal zachytiť a používať v dopravných palivách.

„Tento originálny nový prístup k bioenergii znamená, že 40 miliónov obyvateľov Španielska by jediným spláchnutím toalety mohlo ročne poháňať 200 tisíc vozidiel,“ uviedol Frank Rogalla, koordinátor projektu a riaditeľ pre inovácie a technológie v spoločnosti FCC Aqualia.

Dodatočným prínosom je čistenie odpadovej vody prostredníctvom recyklácie živín a výroba hodnotných vedľajších produktov, uviedla spoločnosť.

Prvé kroky

Vývoj je zatiaľ len na počiatku, v Európe nie je žiadna rozsiahla produkcia biopaliva z rias. Experti upozorňujú, že náklady sa musia dramaticky znížiť, aby bola produkcia komerčne uskutočniteľná.

Projekt oficiálne spustili v máji 2011, v marci 2012 v čistiarni odpadových vôd pri Cádize začali budovať prvé nádrže pre pestovanie rias. Ak bude projekt postupovať podľa plánu, v roku 2016 by sa mal pri meste Chiclana na juhu Španielska dobudovať závod s rozlohou 10 hektárov.

Bioenergia z rias by mohlaa zmierniť tlak na používanie biopalív vyrábaných z potravinových plodín, ako je repka olejná, kukurica alebo obilniny.

Európska komisia v októbri 2012 navrhla obmedziť podiel primiešavania biopalivovej zložky vyrábanej z potravinových plodín na 5 % v rámci úsilia o dosiahnutie cieľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Smernica vyžaduje, aby 10 % energie v dopravnom sektore do roku 2020 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

O tomto návrhu, ktorý má namiesto palív 1. generácie propagovať udržateľnejšie alternatívy nekonkurujúce pestovaniu potravín, bude v septembri v pléne hlasovať Európsky parlament. V júli limit pre konvenčné biopalivá vo výške 5,5 % podporil výbor EP pre životné prostredie.

Výrobcovia konvenčných biopalív, ale tiež niektorí farmári, sa obávajú straty príjmov a pracovný miest najmä na vidieku.

(EurActiv/Reuters)