Robotika prinesie 240 tisíc pracovných miest, verí Komisia

„Európa musí byť výrobcom a nie iba spotrebiteľom robotov,“ vyhlásila včera na mníchovskej konferencii Automatica 2014 komisárka Európskej únie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Členské štáty únie dnes pokrývajú 32 % svetového trhu s robotmi. Do roku 2020 by sa malo vedúce postavenie EÚ ešte zvýrazniť. Pomôcť tomu má aj nová iniciatíva SPARC, ktorú Kroesová v Mníchove odštartovala.

SPARC je spoločným projektom Európskej komisie a siete takmer 200 spoločností a výskumných organizácií – euRobotics. V nasledujúcich rokoch plánujú spoločne do projektu investovať 2,8 miliardy eur.

„Robotické riešenia automatizácie sú nevyhnutné na prekonanie najnaliehavejších spoločenských problémov – od demografických zmien, cez mobilitu až po udržateľnú výrobu,“ hovorí predseda euRobotics.

Eurokomisárka dodáva, že roboti dokážu oveľa viac než len nahrádzať ľudí. „Robia často veci, ktoré ľudia nemôžu alebo nechcú robiť. Zlepšujú kvalitu našich životov aj ich bezpečnosť. Integrácia robotov do európskeho priemyslu pomáha vytvárať a udržiavať pracovné miesta.“

Partnerstvo verejného a súkromného sektora

Zástupcovia EÚ veria, že robotika firmám poskytne konkurenčnú výhodu, umožní aj naďalej vyrábať v Európe a zabráni tak presunom prevádzok do krajín s nižšími nákladmi. Podľa Komisie by mohli roboti slúžiť sestrám v nemocniciach, vykonávať nebezpečnú prácu v elektrárňach či vyčerpávajúce úkony v poľnohospodárstve.

Projekt SPARC je otvorený všetkým európskym spoločnostiam a výskumným organizáciám. Spoločne by mali vytvoriť relevantnú vedeckú základňu. Technickú výhodu následne súkromný sektor premietne do hospodárskeho rastu, dúfa Európska komisia.

Prostredníctvom siete euRobotics je do európskeho projektu zapojená aj košická priemyselná spoločnosť ZTS VVÚ. Jej marketingový riaditeľ Ladislav Vargovčík novú iniciatívu EÚ víta. „Aplikačné možnosti, predovšetkým servisných robotov, sa v ostatných rokoch značne rozšírili. Aby sa využili otvárajúce sa možnosti, bude potrebné zapojiť do výskumno-vývojových prác viac ľudí v priemyselnej i akademickej sfére. A práve tento nápor na výskumné kapacity nám uľahčia zvládnuť európske fondy.“

V Košiciach má robotika oporu v tamojšom Centre pre inteligentné technológie, ktoré vzniklo už v roku 1995. „Naše laboratórium má dobré priestorové podmienky, aj vybavenosť. Máme vynikajúcu prístrojovú infraštruktúru. Keď boli od nás dvaja študenti v Japonsku, tvrdili, že my máme lepšie podmienky ako oni,“ uviedol v minulosti pre EurActiv.sk profesor Technickej univerzity Peter Sinčák. [4.7.2012, EurActiv.sk]