Rodové stereotypy hýbu vedou aj v oblasti IT

zdroj wikimedia commons

Projekt SIGIS, ktorý financovala Európska únia v rámci piateho rámcového programu spojil dohromady viac ako 20 výskumníkov. Výsledkom projektu je 48 štúdií, ktoré analyzujú rôzne stratégie, ako prilákať ženy do odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT).

Knut Holtan Sørensen z Nórskej univerzity vedy a technológií, Wendy Faulkner z Univerzity v Edinburghu a Els Rommes z Radboudskej univerzity v Holandsku sa snažili o posunutie diskusie od toho, čo ženy odrádza v sektore IKT, smerom k tomu, ako ich do sektora prilákať.

„Doteraz sa výskum na pohlavie a IKT orientoval hlavne na to, akým spôsobom sú ženy vyčleňované zo sektora,“ hovorí Sørensen. „My namiesto toho skúmame, čo je potrebné urobiť, aby boli do neho začleňované.“

Všeobecne sa predpokladá, že ženy nemajú potrebné zručnosti či motiváciu, aby začali študovať IKT, prípadne, že tento sektor ženám nevyhovuje. Výsledkom sú viaceré informačné kampane cielené na ženy. Sørensen tvrdí, že namiesto generalizujúcich fráz, by sme sa mali sústrediť na tie ženy, ktoré majú o túto profesiu záujem.

Napríklad v jednej známej kampani jej autori opísali sektor IKT ako „ženský a netechnický“. Kampaň bola síce úspešná, ale len tým, že redefinovala celý sektor.

Ženy, ktoré študujú v oblasti IKT, odmietajú stereotypy. Nechcú byť posudzované podľa ich pohlavia, ale podľa individuálnych kvalít, vysvetľuje Sørensen.

Vedci preto neodporúčajú komunikačné stratégie či kampane, ktoré sú postavené na rodových stereotypoch, ako napríklad, že ženy majú najradšej prácu s ľuďmi a IKT ich straší.

Sørensen tvrdí, že firmy v komunikačných stratégiách často operujú s tým, že veľa produktov je určených „pre všetky ženy“ alebo „pre všetkých mužov“. Aj toto je však len budovanie ďalších stereotypov.

Rodový aspekt sa často používa aj v kvantitatívnom výskume, čo taktiež nie je podľa Sørensena celkom šťastné. „Ženy a muži sú rozdielní a častokrát rozdiely medzi ľuďmi rovnakého pohlavia sú zaujímavejšie a zmysluplnejšie ako rozdiely medzi pohlaviami,“ dodáva vedec.