Rok tvorivosti a inovácie

Oficiálnym sloganom roku je „Myslíme. Tvoríme. Inovujeme.“ Európsky rok tvorivosti a inovácie (ERTI) je zameraný na zvýšenie povedomia o význame tvorivosti a inovácie ako kľúčových spôsobilostí pre osobný, spoločenský a hospodársky rozvoj. Zdôrazňovaním tvorivosti a inovácie sa EÚ snaží formovať budúcnosť Európy v globálnej hospodárskej súťaži napomáhaním rozvoja tvorivých a inovačných schopností v každom z nás.

EÚ počas tohto roka ponúkne rámec na zvyšovanie povedomia o príslušných otázkach a na podporu politickej diskusie o spôsoboch zvyšovania tvorivých a inovačných možností Európy. Konkrétne podporí a bude organizovať propagačné kampane, podujatia a iniciatívy na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

ERTI bude oficiálne spustený Komisiou a Českým predsedníctvom 7. januára na konferencii v Prahe. Počas roka sa budú vo viacerých európskych mestách konať konferencie, výstavy či súťaže. Súčasťou programu je aj prvý Týždeň malých a stredných podnikov, ktorý prebehne 6.-14. mája v Bruseli.