Rozmach biopalív otvára pre vedcov nové úlohy

Pri výrobe bionafty vzniká ako vedľajší produkt glycerol. Vďaka rastúcej produkcií biopalív je tak dnes svetový trh s gylcerolom nasýtený. Európska legislatíva však nariaďuje členským krajinám zvyšovať objem biopalív, čím stúpa aj produkcia  glycerolu.

„Dnes Európa vyprodukuje asi 1,2 miliona ton glycerolu, čo je asi 30 percent svetovej produkcie. Do roku 2020 budú však mať členské krajiny Európskej únie povinnosť pridávať do pohonných hmôt až 10 percent biopalív. Produkcia glycerolu v Európe tak do tohto času narastie až sedemkrát, na hodnotu 7 miliónov ton.

Z glycerolu sa tak stáva bioodpad, namiesto atraktívneho vedľajšieho produktu.

Nadprodukcia znižuje jeho cenu na trhu a spôsobuje problémy pôvodným producentom,“ píše sa na stránke projektu Grail.

Vedci z deviatich štátov a 15 výskumných inštitúcii hľadajú nové spôsoby jeho využitia. Súčasťou výskumu je aj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Rôzne tímy v Európe sa zameriavajú na rozdielne oblasti využitia či ďalšieho spracovania glycerolu v priemysle. Tím z FCHPT STU sa zameriava na spracovanie glycerolu pomocou biokatalýzy a na výrobu ďalších látok z neho ako napr. iného biopaliva  – butanolu. Európska únia projekt financuje sumou skoro 8 miliónov eur.

Glycerol sa dnes používa v kozmetickom priemysle najmä ako prísada hydratačných mydiel a krémov, ale pridáva sa aj napr. do zubných pást.  V potravinárstve je ako zmäkčovadlo a sladidlo súčasťou liečiv či žuvačiek, želé cukríkov či šľahačiek v bombičkách (E 422). V medicíne býva prísadou infúzií či glycerínových čípkov.