Rozpočty na vzdelávanie sú v krajinách EÚ pod tlakom

Zo štúdie Európskej komisie o vplyve krízy na rozpočty na vzdelávanie vyplýva, že investície do vzdelávania klesli od roku 2010 v ôsmich z 25 posudzovaných členských štátov. V Grécku, Litve, Maďarsku, Portugalsku a Taliansku predstavovali škrty viac ako 5 %, zatiaľ čo v Estónsku, Poľsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve (Škótsku) sa pohybovali od 1 do 5 %.

K zvýšeniu výdavkov na vzdelávanie o viac ako 1 % došlo naopak v týchto piatich členských štátoch: Dánsko, Luxembursko, Malta, Rakúsko a Švédsko, ako aj nemecky hovoriaca časť Belgicka.

V ďalších členských štátoch trendy výdavkov kolísali, niektoré najprv zvýšili svoje rozpočty, a ďalší rok ich znížili alebo naopak. Slovensko bolo spolu s Bulharskom, Českou republikou a Rumunskom zaradené do skupiny štátov, kde sa v období 2010-2011 rozpočty znížili, následne došlo k ich zvýšeniu.

Štúdia analyzovala financovanie v 35 vnútroštátnych a regionálnych vzdelávacích systémoch, na všetkých úrovniach vzdelávania, od predškolskej až po vysokoškolskú úroveň. Nemecko a Holandsko neposkytli na obdobie od roku 2010 žiadne údaje.

 „Pre štátne pokladnice nastali ťažké časy, napriek tomu potrebujeme v otázke verejných investícií do vzdelávania a odbornej prípravy zachovať konzistentný prístup, pretože to je kľúčom k budúcnosti našich mladých ľudí a dlhodobej udržateľnej hospodárskej obnove,“ uviedla komisárka Androulla Vassiliou.

„Ak členské štáty nebudú náležite investovať do modernizácie vzdelávania a zručností, rozdiely medzi nami a konkurenciou z ostatných častí sveta sa ešte prehĺbia a budeme sa horšie vyrovnávať s nezamestnanosťou mládeže,“ upozornila.

Výdavky na platy

Štúdia, ktorú vypracovala sieť Eurydice, poukazuje aj na to, že viac ako 70 % rozpočtov na vzdelávanie predstavovali vo verejných vzdelávacích inštitúciách platy na personál, avšak tieto údaje monitorujú len obdobie do roku 2009. Najvyšší podiel na výdavkoch dosiahli platy zamestnancov v Belgicku, Portugalsku a Litve. Naopak najnižší podiel tvorili v ČR a na Slovensku – 56,5 % v roku 2009.

Štúdia ukazuje, že v rokoch 2011 a 2012 boli platy a príplatky učiteľov znížené alebo zmrazené v 11 krajinách. V 10 štátoch spôsobili škrty aj zníženie počtu učiteľského personálu. Na zníženie počtu učiteľského personálu však okrem krízy mal vplyv aj pokles žiakov a študentov.