Rozšírenie EÚ spôsobilo únik mozgov

podpora vedy a výskumu, Európska rada pre výskum, ERC

zdroj: Európska komisia

Štúdiu o vplyve rozšírenia EÚ v roku 2004 na ľudský kapitál v nových členských krajinách vydal americký Science Advances.

„V princípe toto rozšírenie zvýšilo počet výskumných pracovníkov, ktorí boli schopní, prostredníctvom rôznych európskych programov, spolupracovať s partnermi v EÚ“, povedal Alexander Petersen z Kalifornskej univerzity  12. apríla, pri predstavovaní záverov štúdie.

Napriek tomu však pristúpenie desiatich nových krajín zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy neviedlo k posilneniu spolupráce medzi výskumníkmi a vedcami zo „starých“ a „nových“ členských štátov.

Integrácia bola skôr jednosmernou cestou – prispela k relokácii výskumníkov a vedcov z východu na západ. Nové členské krajiny tak stratili časť ľudského kapitálu.

Tento „brain drain“ bol podľa štúdie jedným z dôvodov nízkej miery medzinárodnej výskumnej spolupráce medzi východom a západom: akademici uprednostnili individuálnu možnosť odísť do prostredia, kde videli lepšie vyhliadky.

„Môžeme investovať peniaze do výskumu a infraštruktúry, aj presmerovať peniaze EÚ na podporu procesu konvergencie. No ako sa vyhnúť tomu, čo už pozorujeme, a zaistiť, aby v týchto krajinách ostal ľudský kapitál?“, pýta sa Fabio Pammolli z Milánskej polytechnickej univerzity.

Pammolli, ktorý sa tiež zúčastnil na príprave štúdie, varuje, že EÚ riskuje zlyhanie „skutočnej integrácie“, pretože nevyužíva nástroje, ktoré má k dispozícii.

Štúdia pracuje s údajmi z rôznych výskumných projektov, aj informáciami Svetovej banky. Analyzuje výstupy medzinárodných výskumných projektov v rokoch 1996 až 2012, vládne investície, migráciu vysoko kvalifikovaných pracovníkov, a pod.

Výsledky majú širšiu aplikovateľnosť. Môžu pomôcť modelovať možný vplyv iných udalostí na výskumnú spoluprácu.

„V tomto rámci sa môžeme pokúsiť odhadnúť, čo sa stane po brexite, a čo by sa stalo s Mexičanmi, ak by bol postavený múr medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Sú to otázky, ktoré sú mimoriadne relevantné pre mladú generáciu“, hovorí ďalší z autorov, Omar Doria Arrieta.