Rozvoj digitálneho obsahu sa dostatočne neprejavil na ziskoch

Najrýchlejšie rastúcim odvetím je hudobný sektor, ktorý dnes dosahuje asi 30% podiel predajnosti na digitálnom trhu. V prípade digitálneho obsahu filmov, novín, časopisov a kníh, predstavuje podiel len 6 %.

„Média a mediálny priemysel sú inovatívne a pre Európu sociálne a ekonomicky dôležité. Reakcie na výzvy globalizácie a digitálny rozvoj budú kľúčové. Prinesú nové biznis modely a premenia tieto výzvy na príležitosti,“ vyhlásila eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.

Podľa správy JRC znamenajú nové digitálne technológie efektívnejšiu distribúciu, otvárajú nové trhy a znižujú náklady pre spotrebiteľov. Napriek tomu sa to však dostatočne neprejavilo na príjmoch v priemysle.

JRC v správe tvrdí, že medzi IKT sektorom a mediálnym trhom rastie vzájomná prepojenosť. No kým oba sektory rástli v rokoch 2006 – 2010 spolu na úrovni 8,4 %, v prípade mediálneho sektora to bolo len 4,9 %.

Z iného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Ernst & Young medzi riaditeľmi firiem, vyplynulo, že tí vidia budúcnosť digitálneho obsahu pozitívne. Polovica je presvedčená, že digitálny obsah zvýši v nasledujúcich troch rokoch ich celkové tržby aj maržu minimálne o desatinu.

Za najatraktívnejšie investície a zároveň príležitosť, ako sa odlíšiť od konkurencie, považujú riaditelia nové distribučné metódy a nové typy obsahu.

„Na rozdiel od situácie pred niekoľkými rokmi dnes šéfovia mediálneho a zábavného priemyslu vnímajú potenciál digitálnych médií oveľa optimistickejšie. Všetci generálni riaditelia, s ktorými sme hovorili, si uvedomujú, že digitálny obsah je pravdepodobne najdôležitejší faktor, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvní ďalšie zvyšovanie tržieb aj marže,“ hovorí Jozef Mathia zo spoločnosti Ernst & Young.

Všetci respondenti prieskumu sa zhodli na tom, že rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní dopytu po digitálnom obsahu, zohrajú mobilné zariadenia, vrátane tabletov. Najviac si riaditelia sľubujú od rozvíjajúcich sa nových trhov.

Naopak, v súčasnosti za najväčší problém považujú neistú globálnu situáciu, neschopnosť presvedčiť zákazníkov, že za digitálny obsah treba platiť, ale aj obchodných sprostredkovateľov, či nejednoznačnú legislatívu.

Európska komisia považuje digitálny obsah za novú príležitosť pre mediálny sektor. Ak sa ju podarí naplno využiť, sektor môže získať nové publikum a väčšie zisky. EK sa už týmito otázkami zaoberala v akčnom pláne o elektronickom obchode.