Rysuje sa jednotný štandard „inteligentných“ domácností

Predstaviteľ spoločnosti Huawei, ktorý zároveň na medzinárodnej scéne reprezentuje Čínsky úrad pre normalizáciu v rozhovore pre EurActiv uviedol, že očakáva pripojenie firemných konzorcií a agentúr pre normalizáciu k predbežnému dokumentu, ktorý by mal začať proces vzniku spoločného štandardu v oblasti inteligentných technológií.

„Táto iniciatíva sa nazýva ´Jedno m za m´ a k podpisu návrhov by malo dôjsť koncom marca v Tokiu,“ povedal Richard Brennan.

Pojem inteligentné domácnosti (smart homes) sa používa na tie, v ktorých veľké množstvo senzorov a širokopásmových rozhraní automatizuje a zjednodušuje procesy prevádzky a riadení týchto domácich zariadení. Môže ísť o regulovanie výdavkov za energie čo najefektívnejším odberom elektriny zo siete v čase, keď je to najvýhodnejšie, alebo sa využijú pri zaistení stabilnej teploty v chladničke.

Veľa aplikácií

Brennan upozornil, že stovky aplikácií, ktoré budú ovládať systémy inteligentnej domácnosti majú v súčasnosti odlišné štandardy. Ideou je vytvoriť servisnú normu, do ktorej sa všetky vmestia, budú schopné navzájom komunikovať a budú ňou kontrolované.

V procese sa opäť zjednocujú úrady, ktoré pracovali na jednotnom štandarde pre 3G technológiu, ale tiež mnohí zástupcovia priemyslu.

„Je to prvý krok v snahe zviazať sa spolu a spojiť v tomto globálnom hnutí miliárd prístrojov, ktoré bude možné ´osloviť´ [v chytrých domácnostiach] a usporiadať ich podľa toho, čo užívatelia chcú,“ dodal Brennan.

Iniciatíva podľa neho prichádza s očakávaným nástupom technológií inteligentných domácností na reálnom trhu, kde je obrovský priestor pre biznis.

Perspektívny trh

Uviedol, že z nového odvetvia budú mať úžitok bohatšie krajiny, kde chcú spotrebitelia šetriť energiou, ale tiež tie chudobnejšie, kde senzory umožnia prísne monitorovanie pridelených dodávok elektriny.

Potvrdil tiež, že priemysel konzultuje možnosti so sektorom poisťovníctva a zdravotníctva, keďže technológiu by bolo možné prispôsobiť aj na monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov domu či bytu.

„Nebudete mať motiváciu zaviesť medicínsky monitoring, ale vaša poisťovňa – ak začnete mať zdravotný problém – to bude chcieť monitorovať a bude to podmienka poistenia, pretože sa tým znížia ich celkové náklady na zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil Brennan.

Dodal, že rozvoju odvetvia zatiaľ bráni regulačný spor v USA i Európe ohľadom technológie a súkromia, ktorý v priemysle vytvára určitú neistotu.

„V USA je to o ´slobode slova´, v EÚ je to celé o ústavnom súkromí: ide o protichodné sily, ktoré nemožno vybalansovať. Myslím, že sú to obavy všeobecne z týchto dvoch rôznych modelov … Medzi nimi bude potrebné nájsť rovnováhu,“ uviedol.

Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.