Za kultúrou v roku 2016 pôjdeme do miest San Sebastián a Vroclav

Foto: mmisso.deviantart.com

Európska únia od roku 1985 každoročne vyberie dve mestá, ktoré nesú titul európske hlavné mesto kultúry. Jeho úlohou je zviditeľniť bohatstvo a diverzitu európskej kultúry a podporiť vzájomné porozumenie medzi rôznymi členskými štátmi.

„Európske mestá kultúry sú unikátnou príležitosťou zožať veľké kultúrny, sociálne a ekonomické výhody, rovnako ako medzinárodné zviditeľnenie miest a členských štátov,“ povedala Androulla Vassiliou, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Kandidátske mestá musia vymyslieť impozantný program a preukázať úlohu, ktorú zohrali v európskej kultúre. Taktiež musia demonštrovať, ako prispievajú k súčasnému umeleckému a kultúrneho životu Európy a vyzdvihnúť vlastné špecifiká.

„Jedným z kľúčov k úspechu je vytvoriť stratégiu pre dlhodobý kultúrny rozvoj mesta. Ďalším dôležitým momentom je záväzok zo strany verejných orgánov počas prípravnej fázy,“ doplnila eurokomisárka.

V súčasnosti sú európskymi hlavnými mestami kultúry portugalský Guimaraes a slovinský Maribor. Budúci rok prevezmú štafetu Marseille a Košice.

Koncom apríla absolvoval tím projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, spolu s vedením mesta Košice záverečný monitoring v Bruseli, ktorý rozhodne o udelení ceny Meliny Mercoury vo výške 1,5 mil. eur.

Hlavným kritériom udelenia ceny je posúdenie súladu priebehu príprav s víťazným projektom z roku 2008 a monitorovanie aktuálneho stavu príprav.

Monitorovací panel zaujímali aj otázky podpory zo strany mesta, ktoré by po roku 2013 malo byť hlavným garantom udržateľnosti projektu. „Projekt budúcim rokom neskončí, ale ďalej zhodnocuje a rozvíja vedomostný a tvorivý potenciálu nášho mesta a regiónu. Dávame tak nášmu mestu novú víziu rozvoja, čo je jedným zo zmyslov takýchto projektov," povedal primátor Košíc Richard Raši.

Oficiálny výsledok monitoringu by mal byť známy najneskôr do konca septembra.