Šefčovičov balíček má ukázať, že do čistej energie sa oplatí investovať

Šefčovič

Eurokomisár pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. FOTO-TASR/AP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Energetika v strednej Európe

Európska komisia (EK) dnes predložila široký balík opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) v čase, keď prechod na čistú energiu mení globálne energetické trhy.

Legislatívne návrhy iniciatívy “Čistá energia pre všetkých Európanov” zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, novú koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny a pravidlá riadenia a spravovania energetickej únie. EK navrhla aj novú podobu ekodizajnu, ako aj stratégiu prepojenej a automatizovanej mobility.

Podpora čistých technológií

Súčasťou balíka sú aj aktivity na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie a na renováciu budov v Európe.

Balík obsahuje opatrenia na podporu verejných a súkromných investícií, na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v oblasti priemyslu a na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii.

Zároveň skúma spôsoby, ako môže EÚ prehĺbiť svoje vedúce postavenie v oblasti čistých energetických technológií a služieb.

Tri hlavné ciele

Dnešné návrhy EK majú tri hlavné ciele: vytvoriť z energetickej efektívnosti prioritu; dosiahnuť vedúce globálne postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a posilniť spotrebiteľov.

Spotrebitelia v EÚ budú mať v budúcnosti väčší výber dodávateľov, prístup k spoľahlivým nástrojom na porovnávanie cien energie, a tiež možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu. Lepšia transparentnosť a regulácia im umožnia väčšou mierou sa podieľať na energetickom systéme a reagovať na cenové signály.

Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pri prezentácii dnešných návrhov uviedol, že vďaka tomuto balíku sa posilní prechod na čistú energiu a modernizácia ekonomiky.

Očakávajú silný dopyt

“Európa, ktorá stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy, slúži aj teraz ako príklad v tom, že vytvára podmienky pre udržateľnú zamestnanosť, rast a investície. Dnešné návrhy sa dotýkajú všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou. Môžeme spomenúť výskum a inovácie, zručnosti, budovy, priemysel, dopravu, digitálne odvetvie či financie,” skonštatoval.

Spresnil, že nové návrhy umožnia všetkým európskym spotrebiteľom a podnikom vyťažiť maximum z možností, ktoré prináša prechod na čistú energiu.

Eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete k tomu dodal, že tento balík návrhov povedie na trhu k vytvoreniu silného dopytu po nových technológiách, nastavia sa lepšie podmienky pre investorov, posilní sa aj postavenie spotrebiteľov a zlepší sa fungovanie trhov s energiou.

Vedúca úloha Únie

“Som hrdý na záväzný cieľ zlepšiť energetickú efektívnosť o 30 %, pretože sa tým zníži naša závislosť od dovozu energie, vytvoria sa pracovné miesta a výraznejšie sa znížia emisie,” vysvetlil Caňete. Podľa neho je Európa na prahu revolúcie čistej energie.

EÚ chce pri prechode na čistú energiu zohrávať vedúcu úlohu a nielen sa tomuto procesu prispôsobovať. Únia sa preto zaviazala znížiť emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40 % a modernizovať svoje hospodárstvo s vytváraním nových pracovných miest.

Komisia je presvedčená, že týmto balíkom návrhov pripravila pôdu pre konkurencieschopnejší, modernejší a čistejší energetický systém a očakáva aj podporu zo strany Európskeho parlamentu a členských štátov. Tie sa musia tejto iniciatíve venovať s najvyššou prioritou.

Jednopercentný nárast HDP

Dnes predložené návrhy majú tiež dokázať, že prechod na čistú energiu je odvetvím, ktoré bude rásť a do ktorého sa oplatí investovať. Čistá energia pritiahla v roku 2015 celosvetové investície v objeme vyše 300 miliárd eur.

EÚ má predpoklady na to, aby vďaka svojej politike v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vytvorila z tohto prechodu konkrétnu priemyselnú príležitosť.

Mobilizáciou verejných a súkromných investícií, ktorá by mohla od roku 2021 každý rok priniesť finančné prostriedky až do výšky 177 miliárd eur, by mohol tento balík opatrení vyprodukovať v budúcom desaťročí až jednopercentný nárast HDP EÚ a vytvoriť 900.000 nových pracovných miest.

Čítajte aj .PDF špeciál “Energetika v strednej Európe” z roku 2016 TU >>>