Šesť inovatívnych projektov súťaží o 1 mld. eur

zdroj wikimedia commons

Šesť FET (budúce a vznikajúce technológie) projektov súťažia o výhru 100 mil. eur ročne na obdobie najbližších desiatich rokov. Všetky projekty patria do sektora informačných a komunikačných technológií (IKT). Víťazi majú byť dvaja.  

Z prostredia súťaže už zaznievajú hlasy, že minimálne dva z projektov výhru pravdepodobne nedostanú. Na druhej strane vyslovený favorit súťaže v tejto chvíli nie je.

Súťaž vzbudzuje veľký záujem, keďže eventuálni víťazi získajú podporu, ktorej výška je veľkým prísľubom pre celý európsky priemysel.

Šesť projektov už absolvovalo ročnú pilotnú fázu a teraz pripravujú návrhy na dlhodobé fungovanie. Súťaž je o to zaujímavejšia, že za každým projektom stojí niekoľko univerzitných pracovísk a subjekty súkromného sektora. Víťazi sa stanú zároveň hlavnými vlajkovými iniciatívami Európskej únie.

Robot ako ľudský spoločník

Jeden z projektov vyvíja systém IKT, zameraný na rýchlejšie získavanie a spracovávanie údajov s cieľom lepšie zvládať krízový manažment počas rôznych katastrof. Ďalší projekt skúma grafén, čo je látka, ktorá by mala v tomto storočí nahradiť kremík vo výrobe IKT.

Tzv. strážni anjeli pre inteligentnejší život fungujú ako osobní asistenti, ktorí zaznamenávajú a spracovávajú údaje o človeku (napr. krvný obeh). Súťaží aj projekt, ktorého cieľom je lepšie pochopiť fungovanie mozgu.

Ďalší projekt má s pomocou IT vyvíjať individualizovanú medicínu a posledný projekt chce vytvoriť robotov, ktorí by vďaka svojim emočným, percepčným a kognitívnym schopnostiam mohli robiť ľuďom spoločníkov.

Rozhodnú členské štáty

Piloty budú musieť v najbližších šiestich mesiacoch absolvovať komplikovaný niekoľko fázový prijímací proces. Ich žiadosti posúdi nezávislá skupina, zložená z vedcov. Konečné rozhodnutie budú mať však nakoniec delegáti z členských krajín.

Na sumu 100 mil. eur ročne sa poskladajú Komisia, členské štáty, niektoré inštitúcie, národné a regionálne agentúry, určené na financovanie inovácií, ako aj priemysel.

Víťazmi sa pravdepodobne stanú tie projekty, ktoré dokážu skombinovať širokú podporu od súkromného sektora, geograficky pokryjú niekoľko členských štátov a zároveň budú mať potenciál inovácie, ktorá stimuluje rast.

Víťazov by sme mali spoznať začiatkom roku 2013.

Pozície

„Okrem dopadov a benefitov, ktoré hlavné vlajkové iniciatívy môžu priniesť pre európsku ekonomiku a spoločnosť, taktiež verím, že budú mať pozitívny účinok na vedeckú obec v Európe,“ myslí si eurokomisárka Neelie Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu.

„Vlajkové iniciatívy FET ponúknu potrebné príležitosti pre vysoko kvalifikovaných výskumníkov, ktorí budú môcť pokračovať vo svojej práci v Európe s výhľadom dlhodobej kariéry. Teším sa na spustenie dvoch vlajkových iniciatív FET v roku 2013. Nepochybujem o tom, že položia základy pre zajtrajšie inovácie,“ dodala Kroesová.