Slovenská astronómia preniká vďaka eurofondom medzi špičku

zdroj: flickr, autor: NASA Goddard Photo and Video

Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP) je kľúčovou investíciou prvej fázy projektu s názvom Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia. Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka nemu zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny.

„Unikátnosť CoMP-u spočíva v tom, že dokáže merať magnetické polia a rýchlosti slnečnej plazmy v slnečnej koróne, t.j. vo vrstve, cez ktorú k nám prichádzajú všetky vplyvy zo Slnka,“ vysvetľuje riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera.

„S prístrojom môžeme lepšie predpovedať nebezpečnú aktivitu Slnka smerom k Zemi,“ dodáva.

Astronomický Ústav najnovšie oslovila americká organizácia University Corporation for Atmospheric Research, ktorá chce spolupracovať na výskume s využitím prístrojov na Havajských ostrovoch.

Astronómovia taktiež využívajú tzv. bolidovú kameru, ktorá sleduje dopady väčších telies do atmosféry a na zemský povrch. Na základe toho vedia predpovedať katastrofy.

Ústav experimentálnej fyziky vytvoril vďaka eurofondom niekoľko pracovísk, využívaných pre vyrábanie a testovanie kozmických prístrojov najvyššej kvality.

Najdôležitejšími sú Pracovisko vibračných testov kozmickej techniky a Pracovisko testov elektromagnetickej kompatibility.

,,Tieto pracoviská umožňujú vedcom pripraviť a otestovať prístroje, ktoré v kozme vydržia vibrácie a kmitania a nebudú zničené elektromagnetickými šokmi,“ uviedol Aleš Kučera.