Slovenské firmy nevedia, ako chrániť svoje produkty

zdroj europa.eu

Slovenské firmy považujú priemyselnoprávnu  ochranu často za finančne  nákladnú a administratívne komplikovanú. Stáva sa, že sa jej začnú venovať až vtedy, keď na ich inováciách parazituje konkurencia, alebo čelia žalobám z porušenia priemyselných práv.

Prediagnostika zahŕňa proces, v ktorom Úrad priemyselného vlastníctva vypracuje podniku analýzu a navrhne možnosti priemyselnoprávnej ochrany.

Podľa slov Mariána Michalovského z Úradu priemyselného vlastníctva, sa chce úrad transformovať z typickej byrokratickej inštitúcie na modernú, proklientskú organizáciu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo začali poskytovať službu prediagnostiky.

Samotná myšlienka prediognastiky vznikla vo Francúzsku. Úrad priemyselného vlastníctva ponúka túto službu už piaty rok. Za túto dobu ju poskytol 150 podnikom, čoho výsledkom bolo 132 podaných prihlášok.

Výhodou služby je, že je bezplatná. Náklady hradí Európsky patentový úrad. Celý proces prediagnostiky trvá asi mesiac.

Služba má pomôcť podnikom, ktoré chcú inovovať, ale dostatočne nepoznajú problematiku priemyselnoprávnej ochrany.

Michalovský hovorí, že službu najviac využívajú po banskobystrickom kraji, čo súvisí s tým, že sídlo úradu je v Banskej Bystrici, firmy z trenčianskeho  a prešovského kraja. „Súvisí to s rozvojom strojárskeho priemyslu, ale oživuje sa napríklad aj zbrojársky priemysel,“ tvrdí.  

Najpopulárnejšími formami priemyselnoprávnej ochrany, po ktorých siahajú firmy, ktoré prešli prediagnostikou, sú ochranné známky, potom užitkové vzory, patenty a dizajny. Podľa Michalovského sa to zhodovalo s tým, čo Úrad firmám odporučil.

Európska únia má vo všeobecnosti problém s pomerne vysokými nákladmi na priemyselnoprávnu ochranu, napríklad v porovnaní s USA a Japonskom. Taktiež proces registrácie trvá dlhšie.

Komisia preto prišla s návrhom jednotného patentu. Najväčším problémom bola totiž nutnosť prekladať patenty do všetkých úradných jazykov EÚ, ale aj neexistencia Európskeho patentového súdu. Národné súdy potom často prichádzali k rozličným rozhodnutiam.

Rokovania o jednotnom patente sa tiahli niekoľko rokov z dôvodu, že v jazykovej otázke nechcelo ustúpiť najmä Taliansko a Španielsko. Zvyšných 25 členských štátov preto nakoniec uzavrelo dohodu v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce.

Sídlo patentového súdu sa podľa dohody rozloží medzi Paríž, Londýn a Berlín a jedinými oficiálnymi jazykmi vo veciach jednotného patentu budú angličtina, francúzština a nemčina.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.