Slovenské regióny zaostávajú v inováciách za Európou

zdroj sxc.hu

Vyplýva to z Regionálneho rebríčka inovatívnosti za rok 2012. Štúdia porovnáva 190 regiónov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, Chorvátska, Nórska a Švajčiarska.

Stanovený rebríček zaraďuje regióny do štyroch výkonnostných kategórií: inovátorski lídri (41 regiónov), presadzovatelia inovácií (58 regiónov), priemerní inovátori (39 regiónov) a slabí inovátori (52 regiónov).

 Z krajín Vyšehradskej štvorky je na tom najlepšie Česká republika, ktorá ako jediná zo štvorice má zástupcu v kategórii Inovátorski lídri. Je ním región Praha a okolie. Regióny Slovenska, sú podobne ako väčšina regiónov v Maďarsku a Poľsku, zaradené prevažne do najhoršej kategórie. Výnimku tvorí Bratislavský kraj, ktorý sa dostal o priečku vyššie do kategórie priemerných inovátorov.

Správa poukazuje na veľké regionálne rozdiely naprieč Európou, ale aj silnú diferencovanosť vo vnútri členských štátov. Podľa Komisie je inovatívnosť jedným z hlavných ukazovateľov ekonomického rastu a zamestnanosti.

Slovensko patrí spolu s Gréckom, Maďarskom a Poľskom naopak k najhomogénnejším krajinám. Najrozmanitejšie v inovačnom potenciáli svojich regiónov sú Portugalsko a Francúzsko.

Medzi krajiny, ktoré sa môžu pýšiť najväčším počtom regiónov v skupine inovatívni lídri, patria Nemecko (12 zo 16 regiónov), Fínsko (3 z 5 regiónov) a Švédsko (5 z 8 regiónov). Dobre na tom je aj Dánsko, ktoré má dva „líderské" regióny a zvyšné sú v kategórii presadzovateľov inovačných politík.    

Vôbec najlepší výsledok dosiahlo Švajčiarsko, kde sú s výnimkou jedného, všetky regióny, zaradené do skupiny inovátorských lídrov

Prieskum potvrdil, že vo väčšine krajín sú aktivity spojené s rozvojom inovácií umiestnené v okolí hlavných miest, čo je tiež prípad Slovenska.

Od roku 2007 sa v Regionálnom rebríčku inovatívnosti veľa zmien neudialo. Do najlepšej kategórie sa dostalo 7 nových regiónov.

Komisia tiež pripomína, že najmenej inovatívne regióny sú častým poberateľom eurofondov. Naopak najinovatívnejšie regióny sú mimoriadne úspešné v 7. rámcovom programe.

(TASR/EurActiv)