Slovenské startupy smerujú do Silicon Valley

(zdroj: Christian Rondeau/Flickr)

Projekt We4startups privádza 12 najzaujímavejších startupov z krajín Vyšehradskej spolupráce do Kalifornie, kde majú načerpať skúsenosti od tamojších technologických gigantov a predviesť vlastné úspechy. Slovensko zastupujú Mentegram, StaffinoDroppie.

21.-23. apríla sa malé a stredné podniky z Vyšehradskej štvorky v San Franciscu a okolitých mestách stretnú s investormi, odbornou verejnosťou a predstaviteľmi spoločností IBM, Google, Facebook, Airbnb či Electronic Arts. Predpokladá sa, že 12 vybraných startupov má najväčší potenciál preniknúť za hranice regiónu.

Ich cestu pripravila Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) spoločne s pražským startupovým akcelerátorom StartupYard, maďarskou Asociáciou pre inovácie a poľskou konfederáciou súkromných zamestnávateľov Lewiathan. Organizátori tvrdia, že stredná Európa predstavuje s tisíckami nových spoločností pulzujúci inovačný ekosystém.

Na záverečnej štvrtkovej prezentácii firiem v Redwood City, kde sídlia Oracle, EA či Evernote, vystúpi aj slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) Karla Wursterová a generálny riaditeľ KPMG Kenneth Ryan.

Vedúca organizátorka projektu Petra Lipnická vyhlásila: „Je skvelé vidieť, ako sa prvý spoločný projekt vyšehradských krajín We4startups objavil v Silicon Valley. […] Úprimne veríme, že sa táto udalosť zmení na dlhodobú iniciatívu.“

Po posilnení spolupráce krajín V4 a ich startupov by tak mohlo nasledovať zvýšenie povedomia o stredoeurópskych firmách aj prostredníctvom vytvorenia permanentnej startupovej platformy priamo v Kalifornii.