Slovenské vynálezy uspeli na prestížnom veľtrhu na Taiwane

ilustračné foto, zdroj Wikimedia commons

Na veľtrhu prezentovalo zhruba 700 vynálezcov z 25 krajín viac ako 2000 rôznych vynálezov a patentových technológií s dôrazom na ich priemyselné využitie a inteligentné technológie.

Slovensko predstavilo na veľtrhu dohromady šesť technológií z Ústavu polymérov, anorganickej chémie a Elektrotechnického ústavu SAV a tiež Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Zo šiestich účastí sa podarilo presadiť až piatimi technológiám. Prvé miesto dostal Ústav polymérov SAV za projekt „Biologicky degradovateľné a kompostovateľné polyméry s vysokou mierou deformovateľnosti“ a Elektrotechnický ústav SAV za „Bezpaládiový plynový senzor založený na vodivom polymére“.

Biologicky degradovateľné a kompostovateľné polyméry by mohli vo výrobe nahradiť bežne používané plasty. Ich výhodou je, že nie sú krehké a teda sú vhodné aj pre výrobu tenkých fólií ako obalových materiálov.

Bezpaládiový plynový senzor je citlivý senzor plynov vytvorený z vodivého polyméru – materiálu, ktorého elektrická vodivosť môže byť ovplyvnená okolitým plynom. Na Elektrotechnickom ústave SAV vyvinuli spôsob, ktorým je možné výrazne zlepšiť citlivosť, rýchlosť a stabilitu takéhoto senzora.

Druhé miesto si z veľtrhu odniesla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky za „Metódu spracovania exhalátov a zariadenie na realizáciu tejto metódy“.

Napokon s tretím miestom sa museli uspokojiť na tej istej fakulte s projektom „Corona Discharge Ion Mobility Time of Flight Mass Spectrometry“ a na Ústave anorganickej chémie Sav za „Laboratórny žiarový lis ONE!“.  

Na všetky prezentované technológie SAV už boli podané medzinárodné patentové prihlášky PCT. Dve z nich finančne podporilo Centrum vedecko-technických informácií SR.  

Účasť slovenských zástupcov na veľtrhu bola možná vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a vývoj.

Samotné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra organizoval Taiwanský výbor pre rozvoj zahraničného obchodu, Priemyselný technologický výskumný inštitút a Taiwanská technologická burza pod záštitou piatich štátnych orgánov.