Slovenský projekt medzi úspešnými príbehmi 7. rámcového programu EÚ

Spomedzi 200 projektov vybrali 15, ktoré sa zaradili do kategórie "úspešných príbehov". Medzi ne sa zaradil aj projekt SECRICOM – Bezšvíková komunikácia pre manažment kríz, z okruhu integrácie a interoperability.

Jeho riešiteľmi boli Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV) a slovenské firmy ARDACO, a.s., a Smarttrends, s.r.o. Projekt EK ohodnotila ako významný pre celú úniu. Pre TASR to uviedol prof. Štefan Luby, vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, bývalý dlhoročný predseda akadémie, ktorý je v súčasnosti aj viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení (EAVU).

Z iných projektov možno na porovnanie spomenúť SECTRONIC využitý v čase OH v Londýne.

Projekt SECRICOM sa zaoberal interoperabilitou stoviek tisícov rozmiestnených mobilných zariadení, interkonektivitou sietí a podobnými úlohami. Projekt koordinovali vo Veľkej Británii, technickým koordinátorom bola slovenská firma ARDACO.

Ďalší riešitelia boli z Francúzska, Luxemburska, Nemecka, Poľska, Španielska, Rakúska a Veľkej Británie. Rozpočet projektu bol vyše 12,5 milióna eur, príspevok EÚ 8,6 milióna eur, spresnil Luby.

V pätnástich projektoch sú nové členské krajiny EÚ zastúpené takto: Poľsko šesťkrát, Slovensko trikrát, Slovinsko dvakrát, Česko a Lotyšsko jeden raz.

Slovensko celkovo získalo v 7. rámcovom programe EÚ v téme Bezpečnosť dvadsať projektov. Zúčastnilo sa v nich 15 podnikov, výskumných ústavov, univerzít aj orgánov štátnej správy. Dve a viac účastí mali Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR a ARDACO, a.s., ktorá projekty aj koordinuje.

Podľa rozličných ukazovateľov, ako je počet účastí v programe, získané zdroje, zdroje v pomere k celkovému rozpočtu, je téma Bezpečnosť na Slovensku hodnotená na prvom až štvrtom mieste a získané prostriedky sa približujú k sume šesť miliónov eur, konštatoval Luby.

EurActiv.sk/TASR