Slovensko znova bez grantu na excelentný výskum

zdroj www.sxc.hu

Európska rada pre výskum (ERC – grantová inštitúcia financovaná rozpočtom EÚ) udeľovala už po šiestykrát tzv. „štartovacie granty“. Spolu rozdelila 400 miliónov eur sľubným a ordinálnym výskumným projektom a perspektívnym mladým vedcom (od 2 do 5 rokov skúseností po PhD).

ERC funguje v rámci 7. rámcového programu (FP7), no je špecifická tým, že financuje tzv. výskum na hranici poznania. Sú to vedci so svojimi prihlásenými projektmi, ktorí rozhodujú o tom, čo chcú skúmať, neexistujú vopred vypísané témy alebo priority ako u väčšiny grantových schém.

Ide o prestížne granty udeľované výlučne na báze excelentnosti projektu a CV vedca. Jeden projekt môže získať grant až do výšky 2 milióny eur, maximálne na 5 rokov. Aj preto počet záujemcov o granty ERC rastie. Oproti minuloročnej výzve zaznamenala ERC  nárast počtu žiadostí o 50 %, spolu až 3329.  

Grant získalo 9 % žiadateľov, spolu 287.  Ich priemerný vek je 34 rokov. Výška grantu spravidla postačuje na to, aby si vedec postavil svoj vlastný tím. Zaujímavé na grantovej schéme je aj to, že podporuje vedcov bez ohľadu na ich národnosť, za predpokladu, že chcú svoj výskum realizovať v Európe (European Research Area).

Najviac grantov (44 %) bolo tento rok udelených v kategórii technických vied, 38 % v kategórii vied o živote a 18 % v humanitných a sociálnych vedách.

Medzi podporenými projektmi sú také, ktoré majú napríkald navrhnúť unikátnu ochranu pobreží pred tsunami, nový druh rádioterapie pre pacientov s rakovinou hlavy a krku, využitie technológie GPS na reálne meranie znečistenia v čase alebo výroba nízko-nákladovej a efektívnej fotovoltaickej energie.

„ECR financuje unikátny výskum, ktorý posúva ľudské poznanie, ale prináša aj prevraty, ktoré si môžu nájsť cestu do našich každodenných životov. ECR je zabehnutou značkou excelentnosti a bude rásť aj v programe Horizont 2020“, povedala pri príležitosti vyhlásenia výsledkov výzvy eurorokomisárka pre vedu a výskum Máire Geoghegan-Quinn.

Slovensko tento rok bez grantu

Slovensko (ako krajina hosťujúca inštitúciu, kde pôsobí úspešný žiadateľ) však medzi úspešnými žiadateľmi vo výsledkoch tohtoročnej výzvy začínajúcich grantov nemá zastúpenie. Naši susedia sú na tom lepšie, Česká republika a Poľsko majú po jednom grante, Maďarsko získalo dva. V roku 2012 sa podarilo grant od ERC ako prvému podarilo získať Jánovi Tkáčovi zo Slovenskej akadémie vied.

Rozhovor s ním s môžete prečítať tu

Rozhovor so šéfkou ERC Helgou Nowotny

„V iných štátoch funguje aj na národnej úrovni systém podpory prípravy ERC projektov, na Slovensku to zatiaľ nie je“, hovorí o jednej z možných príčin Daniel Straka, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity.

„Ostatné štáty pristúpili tiež k zaujímavej forme podpory a síce, po prvých úspechoch a mimoriadnom záujme vedcov o ERC sa rozhodli na národnej úrovni podporovať projekty, ktoré prešli hodnotením a boli úspešné, ale už nemohli byť financované kvôli nedostatku rozpočtu.“ (Viac sa dočítate v rozhovore s Danielom Strakom)

Stretnite slovenských vedcov

Posledný septembrový piatok (27.9.) budete mať vo viacerých mestách na Slovensku možnosť stretnúť to najlepšie zo slovenskej vedy na festivale „Noc výskumníkov“. Tento rok sa koná s heslom „Veda je zázrak“. Viac o programe pre všetky vekové kategórie sa dočítate tu.