Španielsko získalo z Junckerovno fondu zatiaľ najviac

(zdroj: Europa credito urgente/Wikimedia Commons)

Podľa údajov z novembra 2016, ktoré by mala Komisia zverejniť v najbližších dňoch, Európska investičná banka schválila financovanie EFSI (Európsky fond strategických investícií, tzv. Junckerov investičný fond) pre 27 španielskych projektov.

Tieto projekty dostali spolu 3,2 miliardy eur, a mohli by mobilizovať dodatočné súkromné investície až 21,67 miliardy EUR.

V absolútnych číslach tak Španielsko získalo z EFSI zatiaľ najviac, hneď pred Talianskom. V pomere k HDP je však na čele tabuľky Estónsko, Slovensko a Grécko.

Španielske projekty

Šestnásť zo schválených španielskych projektov sa týka infraštruktúry, s celkovou výškou investície 2,85 miliardy EUR. Komisia odhaduje, že by mohli mobilizovať súkromný kapitál do hodnoty 15,69 miliardy EUR.

Farmaceutická firma Grifos získala 100 miliónov na výskum nových liečebných metód, celkový rozpočet projektu bude 241 miliónov EUR.

Redexis Gas získa 160 miliónov EUR na stavbu plynovodu vo vidieckych oblastiach, z celkového rozpočtu 325,6 miliardy EUR. Španielska firma Abengoa získa 155 miliónov EUR na výskumný program v oblasti biotechnológií, a systémy na čistenie vody a výrobu elektrickej energie.

Jedenásť projektov získajú španielske malé a stredné podniky. 352 miliónov EUR z EFSI by malo mobilizovať takmer 6 miliárd súkromných investícií. V tomto prípade však nejde pomoc konkrétnym podnikom. Peniaze dostanú sprostredkovatelia, tí vyberú konkrétne MSP.

Projekty vo V4

Slovensko más podpísaný jeden projekt za 500 miliónov EUR – 27 kilometrov obchvatu Bratislavy. Celkové náklady sú odhadované na 1,332 miliardy EUR a projekt má byť realizovaný cez verejno-súkromné partnerstvo (PPP).

V susednej Českej republike je schválený, no zatiaľ nepodpísaný, projekt iniciatívy pre podporu energetickej efektívnosti a iných priorít. Realizovať ho bude Česká spořitelna, od EFSI dostane 50 miliónov, a celkové náklady sa odhadujú na 140 miliónov EUR.

Poľsko podpísalo jeden projekt v hodnote 20 miliónov EUR (celkový rozpočet 72 miliónov, spracovanie mlieka), schválených má ďalších desať projektov v oblasti bývania, zdravotníctva, spracovania odpadu, podpory MSP a pod. (financovanie EFSI – 1,049 mld EUR, celkový rozpočet spolu 2,648 mld EUR).

Maďarsko zatiaľ participuje len na jednom predschválenom projekte spoločného rumunsko-bulharsko-maďarského programu pre podporu zamestnanosti a start-upov.

Riešenie krízy

EFSI je hlavným pilierom Junckerovho investičného plánu, ktorým chce predseda Komisie pomôcť naštartovať hospodársky rast v EÚ. Peniaze z EIB a európskeho rozpočtu fungujú ako záruky, na ktoré dokáže EIB získať pôžičky na finančných trhoch.

Z tých podporí vybrané projekty, no nie plnou sumou. Európske verejné peniaze majú len pomôcť mobilizovať súkromné investície, a to do výšky celkovo 315 miliárd EUR.

 

V prejave o stave EÚ Juncker žiadal predĺženie fungovania EFSI a zdvojnásobenie jeho kapacity. Viaceré členské štáty, vrátane Nemecka, reagovali zdržanlivo.