Špičkoví výskumníci majú vo Fínsku otvorené dvere

Fínska agentúra pre financovanie technológie a inovácií (Tekes) spoločne s Fínskou akadémiou obnovili program FiDiPro (Finland Distinguished Professor). Jeho cieľom je pozývanie špičkových vedcov z celého sveta, aby prišli rozvíjať svoje výskumné zámery práve do Fínska. Ponúka sa im vedecký pobyt pre odbobie 2-5 rokov.

Program FiDiPro prezentuje rovnomenná webová stránka, ktorá je ucelenou verejnou databázou o tom, aké výskumné projekty sa realizujú vo Fínsku, ako i databázou vedeckých pracovníkov a ich doterajších skúseností. Je prístupná vo fínskom a anglickom jazyku.

Vďaka programu pôsobí v súčasnosti vo Fínsku 46 vedcov, tzv. FiDiPro profesorov, informuje na svojich webových stránkach agentúra Tekes. Nateraz sa posledné kolo podávania prihlášok uzavrelo 11. septembra – podporu výskumu ponúkala agentúra Tekes. Nasledujúcu príležitosť ponúkne Fínska akadémia na konci októbra 2009 a po nej opäť Tekes na začiatku budúceho roka.

Zahraniční vedci, ako aj pôvodne fínski vedci pôsobiaci v zahraničí, sa môžu uchádzať o fixný výskumný pobyt vo Fínsku v dvoch kategóriách:

  • FiDiPro profesor – špeciálne sa zameriava na špičkových výskumníkov s akademickou hodnosťou "profesor". Profesori sa môžu uchádzať o pobyt v agentúre Tekes i vo Fínskej akadémii.
  • FiDiPro výskumník – zameriava sa na výskumníkov, ktorí nemajú najvyššiu akademickú hodnosť, ale súčasne majú výskumnú prax minimálne 3-4 rokov po získaní titulu PhD. Výskumníci sa môžu uchádzať o pobyt v agentúre Tekes.

Program FiDiPro podporuje vytváranie väzieb medzi akademickým svetom a podnikateľskou sférou. Uchádzač musí v každej prihláške uviesť svoj výskumný zámer, pričom poskytuje i súhlas, aby sa výskum vykonával v spolupráci s fínskymi akademikmi a tamojšími firmami. FiDiPro pokrýva široké spektrum výskumných oblastí – od matematiky, lingvistiky, fyziky, cez biochémiu a lesníctvo, až po morský výskum a informatiku.