Staň sa vedcom, pomôž krajine

Zdroj: SOVVA

Byť vedcom je neobyčajné, zhodujú sa ľudia, ktorí sa pre túto kariéru rozhodli.

„Povolanie vedca umožňuje naplno zamestnať vašu tvorivosť, čím sa vyhnete stereotypnej práci,“ tvrdí Štefan Koca z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity .

Pre veľkú väčšinu z vedcov sa zároveň stal ich koníček zamestnaním, hovorí Daniel Straka, riaditeľ SOVVA a hlavný organizátor festivalu vedy Noc výskumníkov 2013 (27. sepetmebr 2013). „Keď sa rozprávate so slovenským výskumníkom a nepreberáte práve problematiku financovania vedy, tak z nich vyžarujú mimoriadne pozitívne emócie a nadšenie pre samotný výskum.“

Podľa profesora Jána Turňu, riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR a Prorektora pre informačné technológie Univerzity Komenského, sa postupne mení aj prístup samotných vedcov, ktorí si začínajú uvedomovať nutnosť svoje vedecké aktivity, a najmä výsledky nadobudnuté výskumno-vývojovou činnosťou, aktívne prezentovať.

„Do budúcna sa však musíme snažiť mobilizovať na popularizačné aktivity na Slovensku ešte viac zdrojov, keďže dostatočné povedomie verejnosti o dôležitosti vedy je kľúčovým pre jej ďalší rozvoj“, myslí si Turňa. 

Ako dodáva, len ak bude verejnosť presvedčená o význame a postavení vedy pri zabezpečovaní nášho ekonomického rozvoja, bude vôľa zvyšovať výdavky na výskum a vývoj aj v časoch hospodárskeho útlmu.

Môžeme sa v tomto inšpirovať napríklad aj v susednej Českej republike, kde bola v rámci aktuálneho programovacieho obdobia štrukturálnych fondov EÚ na komercializáciu a popularizáciu vedy vytvorená samostatná prioritná os v rámci operačného programu výskum a vývoj pre inovácie.

Zoznámiť deti a vedu

Dôležitou cieľovou skupinou festivalu Noc výskumníkov sú deti a mládež. V uplynulých ročníkov tvorili veľkú časť z 160 tisíc návštevníkov podujatí po celom Slovensku.

Motivovať mladú generáciu v prospech prírodných a technických vied môže podľa profesora Turňu

prispieť k znižovaniu nezamestnanosti mladej generácie, keďže v prípade množstva odborných pozícií je i dnes nedostatok kvalifikovaných expertov  ako aj k intenzívnemu rozvoju našej znalostnej  ekonomiky, čo je dnes a bude i v budúcnosti kľúčové.

Veda nie je automat na sladkosti

Ďalší zo spoluorganizátorov festivalu, vydavateľ portálu EurActiv.sk Radovan Geist, hovorí, že popri  dôležitosti vedy pre modernú ekonomiku, o dôležitosti výskumu ako generátora udržateľného hospodárskeho rastu vidí aj iný rozmer.

„Veda nie je automatom na sladkosti – nahádžete mince, vypadne čo si želáte. Je predovšetkým snahou pochopiť svet, a vlastne aj naše miesto v ňom. To však zároveň znamená, že musí so „spoločnosťou“ živo komunikovať, nemôže byť hrou so sklenenými perlami (Hermann Hesse mi dúfam odpustí túto krádež). Preto by som ani nepovedal, že ju treba „propagovať“. Skôr „otvárať“, učiť sa „komunikovať“, čo je obojstranný proces.

Webstránka festivalu Noci výskumníka 2013. Detailný program celoslovenského podujatia bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Sledovať vývoj môžete aj na Facebooku.