Stratégia i2015 sa zameriava na práva používateľov

Ochrana práv používateľov bude v centre budúcich stratégií Európskej únie v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

V apríli alebo máji budúceho roka predstaví Európska únia svoju novú stratégiu i2015. Podľa práce, ktorú začala súčasná eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová, bude prvým pilierom nového akčného plánu vytvorenie jednotného, uživateľsky prístupného trhu s internetovými službami.

V novembrovom liste adresovanom predsedovi Európskej komisie José M. Barrosovi Redingová poukazovala na nízky počet cezhraničných internetových transakcií. Tie tvorili len asi 7 percent všetkých transakcií, šesťdesiat percent z nich pritom z technických alebo právnych príčin zlyhalo.

„Je to potenciál, ktorý si nemôžeme dovoliť premárniť,“ podčiarkla komisárka vo svojom list a zdôraznila aj budovanie sietí vysokorýchlostného internetového pripojenia.

Jej názory čiastočne zapracovala nová správa o digitálnej agende, ktorá sa v súčasnosti pripravuje v Európskom parlamente. Španielska poslankyňa EP Pilar de Castillo (EPP), ktorá je spravodajkyňou, podčiarkla, že v strede záujmu celej záležitosti bude občan. „Práva“, „pripojiteľnosť“ a „kompetencia“ sú kľúčové slová správy, ktorú predstaví budúci rok v januári. Očakáva sa, že Európsky parlament ju prijme v marci.

Skype povinne v mobiloch?

Nastávajúce španielske predsedníctvo v súčasnosti vytvára svoju vlastnú digitálnu agendu. Označuje sa ako „stratégia Granada“ – podľa andalúzskeho mesta, kde sa v apríli 2010 odštartuje.

Jedným z jej  kľučových bodov bude charta práv užívateľa. Na výročnej konferencii ECTA (European Competitive Telecommunication Association) 8. decembra v Bruseli to vyhlásil španielsky minister telekomunikácií Francisco Ros Perán.

Očakáva sa, že charta opätovne potvrdí základné internetové práva ako bezpečnosť na webe, ochrana súkromia, či ochrana mladistvých, ktoré ošetruje aj legislatíva EÚ.

Nová charta by mohla zahŕňať aj výslovné právo na využívanie VoiP služieb v mobilných telefónoch ako súčasť práva na neutralitu internetu, uviedli pre portál EurActiv ľudia, ktorí poznajú plány Španielska. Tento zámer sa pravdepodobne v budúcnosti stane predmetom živej debaty.

Mobilní operátori sa obávajú, že dovoliť spotrebiteľom, aby cez mobilné telefóny telefonovali pomocou služby Skype, by mohlo vážne poškodiť tradičné telekomunikačné služby a prudko znížiť ich tržby v čase, keď investujú do zlepšenia infraštruktúry.

Protiargument podporovaný najmä v Spojených štátoch však tvrdí, že internet by mal ostať slobodný a neutrálny, a teda by mal povoliť všetkým službám, aby sa vyvíjali bez toho, že by boli niektoré z nich zvýhodňované oproti ostatným.

To znamená, že operátori ponúkajúci internetové spojenie cez mobilné telefóny by nemali mať možnosť pýtať si extra poplatky za služby, ktoré priamo konkurujú ich ponuke, alebo užívateľovi zamietnuť prístup k nim. To by malo užívateľom priniesť zlepšenie ponuky a zároveň prospieť inováciám.