Stredným školám sa ponúka európske curicullum

V Európe prebieha reforma školského systému. Jej prvým dôležitým krokom je, že ministri školstva EÚ včera (12.5.) v Bruseli odsúhlasili rozhodnutie riaditeľov európskych škôl z apríla 2009 o možnosti stredných škôl vyučovať žiakov podľa európskeho curiculla. Toto rozhodnutie padlo v Štokholme.

Rada riaditeľov európskych škôl tak bude môcť akreditovať národné stredné školy pre výučbu podľa curiculla, ktorá bude ukončená európskou maturitnou skúškou.

V súčasnosti sú akreditované štyri školy, ďalšie dve sú na dobrej ceste získať akreditáciu na vykonávanie európskej maturitnej skúšky. Všetkých šesť sa nachádza vo fyzickej blízkosti sídel európskych inštitúcií a navštevujú ich prevažne deti európskych úradníkov a iných predstaviteľov inštitúcií EÚ. Každý zamestnanec inštitúcie EÚ dostáva podľa svojho postavenia „pomerný finančný príspevok“ z európskeho rozpočtu na vzdelávanie svojho dieťaťa v mieste svojho pôsobiska.

Komisár Siim Kallas včera vyhlásil, že podmienky sú dané a preto je možné začať vyberať európske pilotné školy, ktoré splnia akreditačné podmienky. Poskytovať vzdelanie podľa európskeho curiculla a ponúkať možnosť vykonať európsku maturitnú skúšku bude oprávnená každá stredná škola v EÚ, ktorá získa akreditáciu, teda nielen tá, ktorá sídli v rovnakom meste, ako sídli niektorá z inštitúcií EÚ.

Ako prvá pilotná škola by mala vzdelanie podľa európskeho curiculla začať poskytovať stredná škola v holandskom Haagu. Malo by sa tak stať od septembra 2010.

Reformu školstva odštartovali Komisia a Parlament v roku 2005. Na začiatku tohto roka podpredseda komisie Kallas varoval, že systém európskeho školstva „môže skoro skolabovať“, ak sa nebude ďalej reformovať. Spomenul niekoľko „alarmujúcich znamení“ ako nedostatok učiteľov, ťažkopádne prijímanie rozhodnutí a neochota vlád investovať viac finančných prostriedkov do infraštruktúry vzdelávania.

Medzi ostatné prvky prebiehajúcej reformy európskeho školstva sa zaraďujú:

  • vylepšenie správy európskych škôl zjednodušením procedúr rozhodovania a jasnejším definovaním úloh jednotlivých aktérov,
  • ponúknutie väčšej nezávislosti školám výmenou za požadovanie ich väčšej zodpovednosti,
  • spravodlivejšie zdieľanie nákladov medzi členskými krajinami.

Európsky školský projekt, v rámci ktorého sa dnes vzdeláva 21 tis. žiakov, odštartoval v roku 1953 Jean Monnet s cieľom poskytnúť vzdelanie deťom zamestnancom inštitúcií vznikajúcich Spoločenstiev. Zámerom bolo poskytnúť deťom prvých euroúradníkov vzdelanie v ich materskom jazyku. Monnet v tom čase vyhlásil, že školy by mali zabezpečiť, aby „sa [žiaci] v mysliach stali Európanmi, vzdelanými a pripravenými pokračovať a konsolidovať prácu svojich otcov, prispieť k jednotnej a prosperujúcej Európe“.