Štyri vedecké projekty zo Slovenska získali financie na medzinárodnú spoluprácu

(zdroj: Catface27/Flickr)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) označilo januárové rozhodnutie EK za veľký úspech. „Spolu s Portugalskom sme sa stali najúspešnejšou krajinou v rámci prvej výzvy programu Horizont 2020 určenej na budovanie centier excelentnosti –Teaming for Excellence,“ uviedol štátny tajomník Vladimír Kováčik.

V prvom kole výberu sa o európsky príspevok uchádzalo 167 výskumných organizácií. Komisia z nich vybrala 31, ktorým dovedna rozdelí 14,5 milióna eur.

Zo Slovenska uspeli Slovenská akadémia vied (SAV), Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne a Národné lesnícke centrum.

„V rámci teamingu sa predkladajú projekty s cieľom zapojenia národných centier excelentnosti do nových európskych formátov spolupráce. Ide o vytvorenie nového, resp. vylepšenie existujúcich centier excelentnosti na báze partnerstiev s inštitúciami európskej úrovne,“ vysvetlila pre EurActiv.sk hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

SAV bude s Fínskym technickým výskumným centrom a Helsinskou univerzitou spolupracovať na vytvorení Centra excelentnosti pre aplikácie pokročilých materiálov (CEMEA). STU ďalej rozvinie už existujúce centrum iónových lúčov a plazmovej technológie SlovakION. Trenčianska univerzita plánuje získať nových pracovníkov pre svoje Centrum pre funkčné a povrchovo funkčné sklá a Národné lesnícke centrum vo Zvolene vybuduje nové pracovisko pre oblasť lesníctva a spracovania dreva.

Vďaka peniazom z EÚ by sa mali rozvíjať najmä projekty v regiónoch, ktoré vo výskume a inováciách zaostávajú. Jedným z kritérií prvej výzvy programu Horizont 2020 v oblasti teamingu bolo, aby indikátor excelentnosti krajín, z ktorých návrhy pochádzajú, neprekračoval 70 %.

Eurokomisár pre výskum, inovácie a vedu Carlos Moedas v tejto súvislosti vyhlásil: „Chceme, aby prostriedky Horizontu 2020 pomohli čo najširšiemu spektru univerzít a výskumných ústavov. Sme rozhodnutí, že žiadna časť Európe nebude vo výskume a inováciách zaostávať.“

31 vybraných projektov v prvej fáze činnosti vytvorí biznisplán. Ten by mal podporiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Komisia z potom vyberie 10, ktoré si rozdelia dodatočných 87 miliónov eur.