Šucha: Kreatívny jednotlivec si napĺňa život harmóniou a spokojnosťou

Spoločnosť v našom regióne si poriadne neuvedomuje význam umenia a kultúry, podľa ľudí ide len o trávenie voľného času, tvrdí Vladimír Šucha. Pritom práve kultúra "zohráva úlohu depozitára toho, čo sa spoločnosťou prijalo a čo je spoločenskou výbavou a zároveň tým, že má svoj morálny a etický rámec, tak dáva tvorivosti etické a morálne hranice".

Podľa riaditeľa DG EAC pre kultúru, viacjazyčnosť a komunikáciu by mali byť práve univerzity 21. storočia priestorom, kde je najviac priesečníkov netradičných pohľadov (Šucha hovorí o priesečníkoch disciplín), ktoré sú nesmierne dôležité práve na otváranie "iných" pohľadov, čo je súčasťou tvorivého procesu a ten nás posúva vpred. "Umenie nám môže priniesť nesmierne veľa." Dodáva, že na slovenské univerzity sa žiaľ takto nazerať nedá.

Vladimír Šucha poskytol pre portál EurActiv.sk rozhovor, v ktorom definoval tvorivosť ako „netradičné prelínanie relatívne tradičných partnerov“. Video rozhovor možno nájsť na tejto linke.