Súdny dvor zamietol vytvorenie paneurópskeho súdu pre patenty

zdroj: flickr, autor: Alexandre Dulaunoy

Rozhodnutie Súdneho dvora však neprekvapilo, lebo k podobnému záveru prišla aj generálna advokátka súdu ešte v lete, no i napriek tomu môže výrazne skomplikovať situáciu. Sudcovia rozhodli o tom, že vytvorenie nového patentového súdu EÚ, ktorý by rozhodoval napríklad o platnosti či neplatnosti patentu, alebo v sporoch o patentovú ochranu, nie je v súlade s európskym právom. Podľa rozsudku by takýto súd viedol k narušeniu základného rozloženia síl a právomocí medzi úniovými inštitúciami.

Problematický na tom je najmä fakt, že súdne rozhodnutie prišlo uprostred diskusií o podobe jednotnej patentovej ochrany v EÚ, ktorá konečne po dlhých rokoch speje k (nejakému) záveru. Stanovisko súdu zverejnili len dva dni pred zasadaním Rady pre konkurencieschopnosť (9. – 10. marca), na ktorej príslušní ministri s veľkou pravdepodobnosťou odsúhlasia vznik tzv. posilnenej spolupráce, na ktorej sa členské štáty dohodli v decembri minulého roka a ktorú nedávno odobril aj Európsky parlament.

Tento mechanizmus vychádza zo zakladajúcich zmlúv a umožňuje skupine krajín (minimálne deviatim) pokračovať v integrácii v nejakej oblasti aj bez toho, aby sa zapojil celý blok. Členské štáty ho môžu teda využiť v prípade, že na úrovni dvadsať sedmičky nedosiahnu kompromis.

To platí i pre jednotnú patentovú ochranu v EÚ, na ktorej sa krajiny nevedia dohodnúť už niekoľko desaťročí. Medzi najväčšie prekážky, ktoré sa nepodarilo odstrániť, patrí otázka jazykových prekladov.

V súčasnosti je systém podávania patentov v Európe veľmi zložitý a nákladný. Dôvodom sú tiež práve preklady patentov a sprievodnej technickej literatúry, ktoré sú zdĺhavé a hlavne mnohonásobne drahšie než v USA.

Štáty teda prijali návrh Komisie na zúženie prekladových jazykov len na tri: angličtinu, nemčinu a francúzštinu. Nesúhlasilo však Španielsko a Taliansko. Tieto krajiny sa obávajú, že bez taliančiny a španielčiny medzi oficiálnymi jazykmi jednotných patentov EÚ, budú poškodení ich vynálezcovia a podniky a preto sa do posilnenej spolupráce nezapoja (neskôr sa však môžu kedykoľvek pripojiť).

Tak či onak, Európska komisia a maďarské predsedníctvo tvrdia, že súdne rozhodnutie nebude mať na posilnenú spoluprácu žiadny vplyv, pretože ide o dve záležitosti, medzi ktorými neexistuje žiadne spojenie. „Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany je z právneho hľadiska niečo iné ako európsky patentový súd,“ uvádza Komisia vo svojom stanovisku.

Exekutíva však pripúšťa, že pre rozhodnutie súdu bude musieť celú záležitosť ešte raz preskúmať. „Rozhodnutie súdu nám umožňuje preskúmať našu doterajšiu prácu spojenú so vznikom jednotného súdneho systému pre oblasť patentovej ochrany, ktorá tvorí jeden z hlavných pilierov reformy patentov v Európe. Posilnená spolupráca, ktorú spustia na zajtrajšej Rade pre konkurencieschopnosť ostáva nedotknutá,“ vyhlásil člen maďarskej vlády Zoltán Cséfalvay, ktorý bude zajtrajšiemu stretnutiu predsedať.

S jeho vyjadrením však viacerí diplomati nesúhlasia. „Je to ako stavať dom bez základov,“ komentoval jeden z nich pod podmienkou anonymity. Jeho kolega z kruhov maďarského predsedníctva sa domnieva, že zablokovaná otázka zriadenia patentového súdu síce rokovania v ďalších oblastiach neovplyvní, ale určite sa výrazným spôsobom podpíše na funkčnosti a prínose celého systému.