Supermarkety by mali pomôcť propagovať inovácie

Pozadie

V októbri 2009 začala EK vyšetrovanie sietí maloobchodných potravinových reťazcov kvôli podozreniu, že nútia malých farmárov a iných kupcov uzatvárať nevýhodné zmluvné záväzky. Cieľom vyšetrovania je zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu cien potravín. Komisia sa tým zároveň snaží zabezpečiť, aby farmári získali spravodlivý podiel z ceny finálnych produktov.

Ako súčasť širšej snahy o zlepšenie situácie v potravinárskom odvetví oznámila Komisia založenie Fóra pre dodávateľov potravín do supermarketov. Fórum má spojiť verejnosť, regulátorov a podniky z celého odvetvia, aby spoločne prediskutovali situáciu v sektore maloobchodného predaja potravín.

Debata o zavedení nanotechnológií sa v posledných rokoch spomína čoraz viac. Budúci komisár pre životné prostredie a bývalý komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik nedávno vyhlásil, že existujúca legislatíva v oblasti chemických látok nie je postačujúca na regulovanie nanomateriálov.

Vyskytli sa tiež správy, že spoločnosti, ktoré predávajú produkty obsahujúce nanotechnológie, tento fakt zámerne zakrývajú zo strachu pred reakciou spotrebiteľov. Nanotechnológie môžu zlepšiť chuť a predĺžiť trvanlivosť výrobku, no ich vplyv na ľudské zdravie nie je dostatočne preskúmaný.

Postoje

Robert Madelin, šéf generálneho riaditeľstva Sanco, ktorá je súčasťou Európskej komisie, na stretnutí s maloobchodníkmi zdôraznil, že supermarkety by mali byť v popredí procesu informovania zákazníkov o rizikách a výhodách noviniek, akými sú napríklad nanotechnológie.

Poukazujúc na fiasko s geneticky modifikovanými potravinami v deväťdesiatych rokoch povedal, že supermarkety „nasledovali“ dav namiesto toho, aby sa ujali vedenia.

„V oblasti geneticky modifikovaných potravín poslúchli svojich zákazníkov a dali tieto výrobky preč z pultov. Pri zavádzaní ostatných technológií by mali viesť a pripraviť debatu. Majú totiž podiel na zvyšovaní inovácií,“ vyjadril sa tento pondelok (18. januára) na stretnutí Európskych maloobchodníkov za okrúhlym stolom v Bruseli.

Mandelin dodal, že maloobchodníci by sa mali zamerať na dlhodobú perspektívu a samých seba sa spýtať, akú úlohu chcú zohrávať v súvislosti so stratégiou EÚ 2020.

Povedal, že by bolo zbytočné podporovať inovácie v Európe, pokiaľ nebudú maloobchodníci zohrávať v tomto procese angažovania verejnosti svoju úlohu. Nemalo by žiaden zmysel, vyjadril sa, vytvárať nové produkty ak je trh uzatvorený a nie je ochotný ich predávať.  

„Priemerný občan nemá odpor voči vede,“ no chcú vedieť, aké sú výhody a ako nové technológie korešpondujú s ich hodnotami.  Ako však Mandelin zdôraznil, spoločnosti „nevedia spotrebiteľovi povedať príbeh, ktorý chce počuť.“

Nano ako predmet agendy nového potravinárskeho fóra

„Keď sa pozriete na debatu o nanotechnológiách, zistíte, že po troch rokoch povzbudzovania maloobchodníkov, aby boli viac otvorení, si toto odvetvie stále ponecháva svoje tajomstvá pre seba,“ povedal.

Nadchádzajúce Fórum dodávateľov maloobchodných reťazcov, ktoré začne pracovať do Veľkej noci, by sa mohlo zaoberať úlohou maloobchodov na procese inovácií, prezradil Madelin.

„Bolo by nesmierne nápomocné, keby sa lídri na trhu zapojili aj mimo sféry, ktorá je pre nich známa a kde môžu predvídať,“ dodal.

Predstavitelia odvetví však zaujali k týmto vyhláseniam neutrálne stanovisko.

Názory

Podľa výkonného riaditeľa Carrefour Groups Larsa Olofssona nebudú maloobchodníci propagovať žiadnu osobitnú technológiu. Poznamenal, že už pri geneticky modifikovaných potravinách sa zákazníkov nepodarilo presvedčiť o tom, že zmienená technológia by bola bezpečná a potrebná. Carrefour preto zakázal používanie geneticky modifikovaných látok vo svojich vlastných výrobkoch a výrobky ďalších spoločností tento príklad čoskoro nasledovali.

Výkonný riaditeľ siete Tesco Terry Leahy sa vyjadril, že odvetvie maloobchodného predaja môže zohrávať úlohu pri napĺňaní spoločenských cieľov, no bolo by „nerealistické očakávať, že tak urobia sami.“

„Sme ochotní sa zapojiť a akceptovať našu spoločenskú zodpovednosť. Všetko, čo za to chceme je, aby nám Komisia, Parlament a Rada poskytli správne podmienky na uskutočnenie tohto cieľa,“ dodal.