Švédsko a Dánsko vedú rebríček najlepších inovátorov EÚ

zdroj: flickr, autor: student of calvary

Rebríčku Únie inovácií kraľuje Švédsko. Nasledujú Dánsko, Fínsko a Nemecko. Krajinami, ktoré ich nasledujú sú v poradí Veľká Británia, Belgicko, Rakúsko, Írsko, Luxembursko, Francúzsko, Cyprus, Slovinsko a Estónsko. Pod priemerom EÚ na škále inovácií sú Chorvátsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko. Slovensko je tak podľa rebríčku najmenej „inovatívnou“ krajinou v rámci V4. Na posledných miestach sa umiestnili Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. „Inovácie sú rovnako nevyhnutné pre úspešné moderné hospodárstvo ako voda pre život. Sú súčasťou tvorby hospodárskych stratégií a hlavným spôsobom ako ekonomiky vytvárajú pracovné miesta,“ uviedol eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Komisia hodnotila úroveň inovácií v jednotlivých členských štátov pomocou 25 indikátorov, ktoré spadajú vo všeobecnosti do troch kategórií: „stavebné kamene“, ktoré umožňujú inovovať; investície, podnikanie a intelektuálne prínosy; a ekonomické výstupy.

Správa zároveň podotýka, že EÚ sa nedarí zmenšiť inovačnú medzeru a dobehnúť svojich hlavných konkurentov Spojené štáty a Japonsko. „Ak Európa ostane stáť, uvidíme ako nám USA mizne v diaľke rovnako ako budeme cítiť, ako nám rozvíjajúce sa krajiny dýchajú na krk. EÚ tvorí 27 krajín a naše snahy o výskum a inovácie boli roztrieštenejšie ako si môžeme dovoliť,“ povedala eurokomisárka pre inovácie Máire Geoghegan- Quinn.

Prvý rebríček Únie pod novým názvom prichádza len niekoľko dní pred stretnutím európskych lídrov na jednodňovom summite v Bruseli s cieľom diskutovať o energetike a inováciách.

Podľa návrhu záverov stretnutia, ktoré EurActiv obdržal, vyzvú lídru EÚ k tomu, aby:

bola Európska výskumná oblasť, ktorá má pomôcť vytvoriť „skutočný jednotný trh pre znalosti, výskum a inovácie“, dokončená do roku 2014

nastal „rýchly pokrok“ vo veci vytvorenia Jednotného digitálneho trhu do roku 2015

Komisia do konca roka zverejnila návrh na odstránenie existujúcich právnych a adnimistratívnych prekážok na cezhraničný pohyb kapitálových fondov, čo dnes predstavuje veľký problém najmä pre malé a stredné podniky (MSP), keďže to sťažuje ich prístup k finančným zdrojom.

Ďalšie kroky

  • 4. február: stretnutie Rady vo veci energetiky a inovácií