Taliansko zisťuje škody po zemetrasení pomocou robotov

zdroj wikimedia commons

V máji a júni 2012 zasiahla taliansky región Emilia-Romangna séria ničivých zemetrasení, ktoré zničili aj niekoľko historických budov a chrámov.

Pre Talianov majú tieto chrámy veľkú cenu. Mnohé z nich boli postavené v 13. až 15. storočí a nachádzajú sa v nich mnohé vzácne maľby, oltáre, hrobky a rôzne dekorácie.

Po tom, ako sa pri obhliadke týchto objektov zrútil na požiarnikov strop a dvoch z nich usmrtil, požiadala talianska národná záchranárska organizácia Vigili del Fuoco o pomoc realizátorov výskumného projektu NIFTi (Natural Human-Robot Cooperation).

Projekt NIFTi je zameraný na vývoj robotov a ich prispôsobovanie sa potrebám ľudí. Pokúša sa vniesť do činností robotov ľudský faktor, aby boli schopní v niektorých aktivitách nahradiť človeka.

Akcie zúčastnilo sedem ľudí, dvaja pásoví pozemní roboti a dvaja mikrokopteri (lietajúci roboti). Tím zrealizoval niekoľko misií v bazilike svätého Františka a v katedrále v Mirandole. Ide o konkrétny príklad spolupráce ľudí a robotov v komplexných priestoroch.

Roboti zmapovali celú oblasť a vytvorili 3D mapu a videá vo vysokom rozlíšení, na základe ktorých bolo možné určiť rozsah škôd.

Tím robotov a ľudí musel pracovať v tvrdých podmienkach. V ruinách dosahovala teplota až 40 °C, viditeľnosť bola takmer nulová kvôli prachu a ako zdroj elektriny museli použiť vlastný generátor.  Pozemní roboti sa kvôli troskám napokon nevedeli dostať do niektorých objektov.

NIFTi je financované siedmym rámcovým programom. Realizuje ho konzorcium deviatich výskumných inštitúcii z Nemecka, Švajčiarska, Holandska, Talianska a Českej republiky.   

Európska komisia v posledných piatich rokoch financovala viac ako 100 podobných projektov v hodnote 600 mil. eur. Európsky robotický priemysel sa ukazuje byť úspešný aj v globálnom merítku, keď dosahuje asi štvrtinový podiel v priemyselnej robotike a polovičný podiel v robotike, zameranej na služby.