Technologické inovácie neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva

Zdroj: European Commission

Nový balíček opatrení obehového hospodárstva bude mať „silný digitálny aspekt,“ potvrdil to na konferencii „Uzatvárame slučku“ eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella.

Inovatívne podniky pomôžu podľa Vellu vytvoriť rast a to bez využívania vzácnych zdrojov. Ako príklad uviedol spoločnosti ako Uber, Airbnb či Alibaba.

„Svetovo najúspešnejšia taxi služba (Uber) nevlastní žiadne taxíky a svetovo najúspešnejší  hotel (Airbnb) nemá žiadne nehnuteľnosti,“ vysvetlil maltský eurokomisár.

Potom, čo bolo povedané, že ani jedna z uvedených spoločností nie je európska, Vella zdôraznil, že si uvedomuje, že „EÚ zaostáva“ za veľkými ekonomikami ako je Čína. Je preto podľa neho potrebné zvýšiť investície do inovatívnych produktov, aby bola Európa konkurencieschopná.

Ako bude vyzerať digitálny aspekt obehového hospodárstva v praxi Vella nechcel komentovať. „Nemôžem ešte povedať nič podrobnejšie, pretože stále prebieha konzultácia…dúfame, že budeme mať konkrétny návrh v najbližších týždňoch,“ podotkol.

Európska komisia predstavila svoju Stratégiu pre jednotný digitálny trh už v máji. Jej cieľom je zjednodušiť prístup výrobcov a zákazníkov k digitálnym tovarom, vytvoriť podmienky pre digitálne inovácie a maximalizovať rastový potenciál digitálnej ekonomiky.

Obehové hospodárstvo môže priniesť 1,8 biliónov eur

Na každoročnej bruselskej konferencii zároveň predstavili aj novú štúdiu Ellen MacArthur Foundation, Sun a the McKinsey Centre, ktorá naznačuje, že prechodom na obehové hospodárstvo a využitím technologickej revolúcie Európa do roku 2030 získa 1,8 bilióna eur.

To predstavuje o celých 0,9 bilióna viac než by sme mohli získať v súčasnej „lineárnej“ ekonomike, ktorá je založená na využívaní veľkého množstva zdrojov.  

Štúdia „Rast z vnútra: Obehové hospodárstvo – vízia pre konkurencieschopnú Európu“ po prvýkrát ukázala, aký vplyv by mohlo mať obehové hospodárstvo na tri najzákladnejšie a zdrojovo najnáročnejšie potreby: jedlo, mobilitu a stavebný sektor, ktoré tvoria až 60 percent nákladov európskych domácností.

Ak by sa podarilo využiť technologickú vlnu na elektrifikáciu vozového parku, zdieľanie áut či vývoj automobilov bez vodiča, náklady na jeden kilometer by podľa štúdie mohli klesnúť až o 75 %.

Nové metódy na zlepšenie poľnohospodárstva, ktoré by zvýšili efektivitu hnojenia a zavlažovania v kombinácii s novými technológiami v oblasti orby by tiež mohli znížiť vstupné náklady až o 75%.

Inovatívne výrobné procesy a zlepšenie výstavby budov by mohli znížiť cenu nových príbytkov až o polovicu, pričom energetická spotreba domácností by sa mohla zredukovať až o 90%.