Témy spoločného výskumu EÚ známe na konci 2008

Prvé stretnutie ministrov zodpovedných za výskum pod Francúzskym predsedníctvom (17. júl 2008) pokračovalo v práci tzv. „Ľubľanského procesu“, ktorého cieľom je lepšie využitie európskeho výskumného potenciálu a vytvorenie skutočnej Európskej výskumnej oblasti (ERA).

Stretnutie bolo prvou príležitosťou na prediskutovanie Oznámenia Komisie o spoločnom výskumnom programovaní (EurActiv.sk, 18. júl 2008)

V záveroch Predsedníctva sa píše, že ministri identifikovali štyri oblasti, v ktorých „môže byť rýchlo implementovaná efektívna koordinácia európskeho výskumu“. Budú medzi témami navrhnutými na zaradenie medzi „strategické politiky“ v dokumente „Vízie 2020“ pre ERA, ktorý by mali ministri prijať  decembri tohto roku.

  • Prispôsobenie poľnohospodárstva klimatickým zmenám a zaisteniu potravinovej bezpečnosti,
  • Implementovanie Plánu európskych strategických energetických technológií (SET plán),
  • Využívanie počítačov a budúcnosť internetu,
  • Alzheimerova choroba.

S výnimkou Alzheimerovej choroby sú však identifikované témy veľmi široké. Nemenovaný predstaviteľ členskej krajiny poznamenal, že témy pre spoločné výskumné programovanie budú „omnoho špecifickejšie“.

Podľa neho musia členské krajiny starostlivo analyzovať, na ktorých témach sa oplatí spolupracovať. Zo spoločného programovania je napríklad vylúčená spolupráca v oblastiach, kde predkomerčný vývoj dostatočne pokročil na národnej úrovni.

Spoločné programovanie „je možné“ v témach ako inteligentné siete pre prenos elektrickej energie, v ktorých zatiaľ žiadne predkomerčné projekty neexistujú.

Keď bude dokument Vízie 2020 hotový (do konca roku 2008), ministri budú pokračovať v práci na princípoch riadenia ERA. Tú majú zavŕšiť do konca roku 2009.