Tretina populácie EÚ bez počítačových zručností

 

Krátka správa:

V EÚ-25 bolo v roku 2005 37% občanov vo veku 16-74 rokov bez základných počítačových zručností, pričom táto miera sa mierne líšila podľa pohlaví (39% ženy, 34% muži). Informoval o tom Eurostat, Štatistický úrad Európskych spoločenstiev.

Zozbierané údaje sa líšili naprieč jednotlivými členskými krajinami EÚ, ale aj podľa dosiahnutej úrovne vzdelania a vekovej kategórie.

Pokiaľ ide o časť populácie bez počítačových zručností, najvyššie hodnoty ako percento z celkovej populácie hlásili Grécko (65%), Taliansko (59%) a Cyprus s Portugalskom (54%). Najnižší pomer obyvateľstva bez akýchkoľvek počítačových zručnosti sa nachádza v Dánsku (10%) a Švédsku (11%). Slovensko s 29% predstavuje lepší priemer, ktorý je v EÚ-25 37%.

Na Slovensku existujú rozdiely predovšetkým medzi vekovými skupinami. V skupine vo veku 16-24 rokov sú to len 3% (priemer EÚ-25: 10%), v skupine 25-54-ročných je to 21% (priemer EÚ-25: 29%) a v skupine občanov vo veku 55-74 rokov je to 73% (v EÚ-25: 65%).

SR dosahuje nadpriemerné údaje aj v skupine študentov – 1% (4% priemer EÚ) a menej ľudí bez počítačových zručností je aj medzi nezamestnanými – 38% (priemer EÚ 39%).

Stav je menej uspokojivý, pokiaľ ide o ukazovatele, týkajúce sa vysokej úrovne počítačových zručností. Tu vykazuje SR podpriemerné čísla vo všetkých vekových skupinách:

  • celkový priemer: EÚ 22% – SR 19%
  • 16-24: EÚ 40% – SR 34%
  • 25-54: EÚ 25% – SR 20%
  • 55-74: EÚ 7% – SR 3%
  • študenti: EÚ 43% – SR 38%
  • nezamestnaní: EÚ 17% – SR 12%