Únia je bližšie pripojeným vozidlám a lekárom na diaľku

700 MHz, frekvenčné spektrum, telekomunikácie

(zdroj: Jessica Paterson/Flickr)

V budúcnosti bude v pásme 700 MHz prebiehať mobilná komunikácia 5. generácie, ktorá umožní pripojenie omnoho väčšieho množstva zariadení.

Do roku 2020 má objem mobilnej internetovej komunikácie osemnásobne vzrásť. Zásluhu na tom budú mať najmä 5G siete a zavádzanie konceptu Internet of Things (Internet vecí/IoT) do praxe.

Vysokorýchlostné pripojenie novej generácie, ktorého podoba sa stále len formuje, dovolí zavádzanie inteligentnej infraštruktúry, intenzívnejšiu komunikáciu ľudí medzi sebou, ľudí so strojmi a strojov medzi sebou.

Dohodu o tom, že sa pásmo 700 MHz uvoľní práve pre tieto služby, dosiahli v stredu večer vyjednávacie tímy Rady EÚ a Európskeho parlamentu.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek verí, že dohoda otvára cestu k dlhodobej regulačnej istote.

„Spektrum je cenný zdroj, ktorý sa musí používať rozumne a strategicky. Uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie je výhodným riešením pre digitálny priemysel, audiovizuálne odvetvie aj pre spotrebiteľov,“ uviedol minister.

Počas celého roku 2016 sme mohli sledovať európsku snahu o harmonizáciu rádiových vĺn. V júni 2020 by nasadeniu nových, inovatívnych služieb nemalo nič zabrániť.

Vo februári 2016 zverejnila svoj návrh rozhodnutia 2016/0027 (COD) Európska komisia. V máji prijali členské štáty všeobecné smerovanie a v novembri pripojil svoje uznesenie Európsky parlament.

Za parlament komentovala stredajšiu dohodu s Radou EÚ spravodajkyňa návrhu Patrizia Toia. Talianska europoslankyňa zdôraznila hospodársky význam koordinovanej frekvencie: „Vďaka tomuto návrhu Európske inštitúcie zagarantujú férové a efektívne využitie spektra pre potreby mobilných i vysielacích služieb.“

Spomenula obe odvetvia, pretože jedným z výsledkov rokovania je to, že digitálne vysielanie a bezdrôtové mikrofóny si zachovajú prioritu v pásme do 700 MHz (470 – 694 MHz) prinajmenšom do roku 2030.

Obe inštitúcie by mali dohodu formálne odhlasovať v priebehu nasledujúcich týždňov, čo ocenila aj Európska komisia.