Únia má veľké plány so sieťou 5G

Mobilná sieť 5G má priniesť exponenciálne zvýšenie rýchlosti a kapacity bezdrôtovej komunikácie. Európska komisia očakáva, že sa v novej generácii komunikačného systému prepojí až 7 triliónov zariadení.

Počítače, autá alebo chladničky budú cez 5G prijímať bezdrôtové príkazy a tiež komunikovať medzi sebou navzájom. Zástupcovia Európskej únie v dôsledku toho očakávajú až 90 % úsporu energie na poskytované služby.

V poslednom sedemročnom rozpočte Európska komisia spolufinancovala zavádzanie 4G siete a aj počiatočný vývoj architektúry 5G. Únia v rokoch 2007 až 2013 vyčlenila prostredníctvom projektov Metis, 5Gnow, IJoin a Tropic zhruba 350 miliónov eur na financovanie výskumu bezdrôtových technológií.

Záväzky voči novej platforme však významne vzrastú. Predstavitelia EÚ podpísali v decembri minulého roka sériu partnerstiev so súkromnými subjektmi, ktoré prinesú spoločné financovanie výskumu a inovácií v kľúčových odvetviach.

Podľa Komisie je technológia 5G „výzva, ktorú je hodné nasledovať“. Do roku 2015 do nej prostredníctvom PPP projektov Komisia investuje 125 miliónov eur. V roku 2020 potom celkový objem prostriedkov investovaných EK do spoločných projektov verejného a súkromného sektora dosiahne 700 miliónov eur. Súkromné firmy sa zaviazali poskytnúť približne rovnakú čiastku.

Celkové súkromné investície do 5G siete však odborníci odhadujú až na 7 miliárd eur.

Snahu EÚ o technologické prvenstvo bola v pondelok na kongrese GSMA Mobile World Summit podporiť Neelie Kroesová, podpredsedníčka EK zodpovedná za digitálnu agendu. Už v minulosti Kroesová vyhlásila, že chce, aby „5G presadil európsky priemysel na báze európskeho výskumu“.

Na barcelonskom kongrese apelovala na prehĺbenie spolupráce s technologickými gigantmi. Podľa Kroesovej je 5G „kľúčom k novej paradigme, k prepojenej spoločnosti, k internetu vecí“.

Odborníci upozorňujú, že dnes nikto presne nevie, čo 5G prinesie. Práve preto je vraj dôležité viesť diskusiu priebežne, aby sa očakávania od novej technológie postupne formulovali.

„O 5G hovoríme teraz, aby sme o 5 rokov videli jej nasadenie, ale musíme najprv položiť chodník,“ vraví Vish Nandall, viceprezident pre stratégie Ericsson North America.

Paralelné masívne investície do mobilnej technológie 5G chystajú vlády aj v Číne a Južnej Kórei.