Únia sa zamýšľa, ako naštartovať lukratívny trh s dátami

dátové hospodárstvo, big data, jednotný digitálny trh

(zdroj: KamiPhuc/Flickr)

Služby založené na práci s veľkým množstvom údajov by mohli po roku 2020 tvoriť vyše 3 % európskeho HDP. Uplatnenie nájdu v celom rade odvetví od energetiky, dopravy až po poľnohospodárstvo. Podmienkou je ale vhodné regulačné prostredie.

Európska komisia svoje predstavy o tom, ako naštartovať dátovú ekonomiku ukázala minulý týždeň. Aj tentoraz ide o to, aby EÚ v inovatívnych sektoroch uspela v konkurencii Spojených štátov, Číny a východnej Ázie.

Monetizácia údajov, ktoré od nás neúnavne získavajú zariadenia pripojené na internet, je prudko rastúcim biznisom. Už dnes má európsky trh s dátami hodnotu 54,5 miliardy eur a medziročne rastie asi o 7 %. Celkový dosah dátových služieb na ekonomiku sa potom odhaduje na 272 miliónov eur, pričom zamestnávajú 6 miliónov Európanov. Tieto čísla by však mohli byť ešte lepšie.

Nevyužitý potenciál dát sa stal jednou z tém úsilia vytvoriť jednotný digitálny trh v Európe. „V Európe často dochádza k tomu, že toku dát a prístupu k nim bránia lokalizačné pravidlá alebo iné technické či právne prekážky,“ uvedomuje si podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip.

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa viac zapájali do cezhraničných dátových projektov, no hlavne, aby odstraňovali legislatívne prekážky. Krajiny majú experimentovať. Skúsiť si napríklad koordináciu dopravných systémov a nasadenie autonómnych vozidiel.

Pre všetkých záujemcov sa začína verejná konzultácia. V nej môžu firmy rôznych veľkostí, výrobcovia pripojených zariadení, operátori online platforiem, verejné a mimovládne inštitúcie a bežní občania odpovedať na to, akým spôsobom regionálne obmedzenia komplikujú pohyb dát po Európe.

Komisiu zaujíma samotné vytváranie dát vrátane strojovo generovaných alebo priemyselných dát a tiež praktické prekážky Internetu vecí (Internet of Things/IoT)

Zmiešané reakcie priemyslu

Zainteresované strany na oznámenie Európskej komisie (COM(2017) 9 final) zareagovali rozpačito. S myšlienkou ale všetci súhlasia. Európske združenie výrobcov automobilov ACEA napríklad pochválilo európsku exekutívu za dôraz, ktorý sa v dokumente kladie na bezpečnosť. Generálny tajomník ACEA Erik Jonnaert o tom povedal: „Je dôležité mať na pamäti, že automobil nie je smartfón na kolesách.“

Zväz IT priemyslu DIGITALEUROPE pomerne ostro varoval pred zavedením „dodatočnej vrstvy komplexnej legislatívy“. Je podľa nich poľutovaniahodné, že Komisia ihneď nenavrhla zákaz neodôvodnenej lokalizácie dát. „V čase rastúceho protekcionizmu po celom svete musí Európa svojim obchodným partnerom vyslať odkaz o tom, že presadzuje voľný tok dát a odrádza lokalizáciu,“ uviedol šéf organizácie John Higgins.