Únia vsadí na elektronické zručnosti

Konferencia v Rige, zdroj: eu2015.lv

„Odstránenie bariér, ktoré bránia rozmachu digitálnej ekonomiky založenej na voľnom toku informácií a vedomostí, môže v nasledujúcich 10 rokoch priniesť rast HDP o 4 %,“ uvádza sa v Rižskej deklarácii o elektronických zručnostiach, ktorú minulý týždeň prijali kľúčoví hráči európskeho IT priemyslu.

Jednou z hlavných prekážok rozvoja digitálnych technológií v Európe je neschopnosť pracovného trhu reagovať na potreby priemyslu. Napriek vysokej nezamestnanosti rastie aj neschopnosť firiem nachádzať dostatok voľnej, kvalifikovanej pracovnej sily.

Podľa autorov deklarácie je nezamestnanosť mladých v Európskej únii „šokujúca“ obzvlášť v porovnaní v regiónmi, s ktorými chce starý kontinent súperiť. Kým v EÚ sa v roku 2013 nezamestnanosť mládeže do 25 rokov blížila 24 %, v Spojených štátoch to bolo 8 % a v Japonsku iba 5 %. Tento rozdiel ďalej zráža konkurencieschopnosť tunajších podnikov.

Generálny riaditeľ asociácie Digital Europe John Higgins na konferencii v Rige povedal: „Vzhľadom na to, že digitálna revolúcia postupne ovplyvňuje všetky zákutia ekonomiky, budú ľudia potrebovať elektronické zručnosti pre širokú škálu pracovných miest, nielen na pozíciách v technologických firmách.“

Počas jedinej dekády sa už na digitálne technológie a dátovú analýzu budú spoliehať aj údržbári, farmári, malí predajcovia či dokonca pekári a obuvníci, dodal Higgins.

Zúčastnení okrem ďalších investícií a dôrazu na zamestnanosť mladých vyzvali aj na holistický prístup k celoživotného vzdelávaniu občanov, prehĺbenie spolupráce so súkromným sektorom a snahu Európy o zavádzanie globálnych štandardov. Podporu deklarácii vyjadrili spoločnosti Microsoft, Google, Samsung, Apple, HP či Oracle.

Stretnutie, ktoré iniciovalo lotyšské predsedníctvo a Európska komisia, je pokračovaním aktivít veľkej koalície pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií. Tú ešte v marci 2013 spustila druhá Barrosova Komisia a mala by viesť k prehodnoteniu európskej stratégie vzdelávania.