Univerzity pochybujú o návrate prostriedkov z Horizontu 2020

Cambridgeská univerzita (zdroj: Kosala Bandara/Flickr)

Predstaviteľom Európskej únie sa naďalej nedarí odvrátiť obavy špičkových vedcov. Počas minulotýždňovej návštevy Bruselu rektor univerzity v Cambridgi Leszek Borysiewicz vyhlásil, že existujú vedné obory zamerané na čistý výskum, kam sa prostriedky odňaté z Horizontu 2020 už nikdy nevrátia.

„Pre program, ktorý funguje, je vzdanie sa 2,7 miliardy eur priveľa,“ uviedol Borysiewicz, ktorý v Belgicku viedol delegáciu päťdesiatich významných zástupcov ostrovných univerzít. Rektor univerzity v Aberdeen Ian Diamond zdôraznil, že rozhodnutie EÚ neúmerne zasiahne sociálne a humanitné vedy.

Rámcový program  na podporu vedy a inovácií mal v nasledujúcich rokoch hospodáriť s takmer 80 miliardami eur. V januári Komisia potvrdila, že 2,7 miliardy z Horizontu 2020 presunie na vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý tvorí základ tzv. Junckerovho investičného balíčka. To takmer okamžite vyvolalo protesty príjemcov grantov na vedu a výskum, ktorí vytrvalo spochybňujú predstavy EK o vytvorení pákového efektu a prilákaní súkromných investícií.

Zástupcovia Komisie oponujú, že 2,7 miliardy je len 3,5 % z celkového rozpočtu rámcového programu. Navyše pridelené prostriedky na roky 2015 a 2016 zostanú v plnej výške. Aj po prevedení financií do investičného balíčka bude nový rámcový program o 38 % štedrejší ako jeho predchodca na roky 2007-2013.

Podpredseda Komisie pre zamestnanosť, rast a investície Jyrki Katainen v reakcii na návštevu rektorov z Británie uviedol, že vďaka nástrojom EFSI budú vysoké školy viac lákať súkromných investorov: „Plánujeme pretvoriť granty na finančné nástroje, ktoré vede a výskumu zaistia financovanie ďaleko presahujúce 2,7 miliardy eur.“

O zmiernenie dopadov na Horizont 2020 sa pokúšajú aj europoslanci z výborov pre rozpočet a hospodárske a menové veci. Tí v pondelok navrhli, aby sa akýkoľvek prebytok v Európskom fonde pre strategické investície automaticky vrátil do Horizontu 2020.