Univerzity varujú, že investičný plán zhorší financovanie vedy

Univerzita v Uppsale (zdroj: Michael Cavén/Flickr)

„Výskum musí byť vhodným spôsobom financovaný z verejných zdrojov. Škrty v rozpočte Horizontu 2020 budú znamenať stratu výkonu pre celý európsky systém výskumu a inovácií,“ napísali v polovici decembra viaceré vedecké a vzdelávacie asociácie v spoločnom stanovisku.

Rámcový program  na podporu vedy a inovácií mal v nasledujúcich siedmych rokoch hospodáriť s takmer 80 miliardami eur. Európska komisia v januári potvrdila svoj pôvodný zámer, že 2,7 miliardy z Horizontu 2020 presunie na vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Samotný Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v Budapešti tak stratí asi 350 miliónov eur.

„Kým grantové financovanie z Nástroja na prepojenie Európy a z Horizontu 2020 klesne, multiplikačný efekt  vygenerovaný EFSI umožní zvýšenie investícií do oblastí, ktoré tieto programy pokrývali,“ ubezpečuje Komisia.

Tento postup sa nepáči odborníkom z Veľkej Británie. „Naša konkurencia mimo EÚ do výskumu investuje a nie ho skresáva,“ povedal Christopher Snowden z organizácie Universities UK (UUK).

Výkonná riaditeľka Aliancie univerzít (University Alliance) Maddalaine Ansellová dodáva, že vysoké školy na ostrovoch financujú svoj externý výskum z 20 % z prostriedkov únie. „Veľa finančných tokov v Horizonte 2020 smeruje do sektorov ekonomiky s najväčším potenciálom na udržateľný rast. Malým a stredným podnikom venuje osobitnú podporu, preto zníženie jeho rozpočtu bude mať vplyv na schopnosť rásť na miestnej úrovni.“

Aj ďalší zástupcovia akademickej sféry hovoria, že plán na presun prostriedkov „nedáva zmysel“. Zvýšenie konkurencieschopnosti kontinentu sa bez nových technológii nezaobíde a investičný fond poskytuje „iba malé záruky“, že takéto investície priláka.

Generálny sekretár Ligy európskych výskumných univerzít (LERU) Kurt Deketelaere povedal: „Dúfajme, že sa proti tomu postavia Európsky parlament a Európska rada.“