Ústredný portál verejnej správy budeme mať v roku 2014

zdroj europarl.europa.eu

Projekt ústredného portálu verejnej správy sa ťahá už dlhšiu dobu. Najskôr to bolo kvôli opakovanému pozastaveniu výzvy, aby neskôr bývalý minister financií Ivan Mikloš odstúpil od zmluvy od nenávratnom finančnom príspevku.

Mikloš vtedy toto rozhodnutie obhajoval predraženosťou projektu, či chybami pri tendri, na ktoré prišiel Úrad pre verejné obstarávanie. Hodnota nenávratného finančného príspevku vtedy predstavovala takmer 50 mil. eur.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podpísala včera (8.8.) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v hodnote 22 452 000 eur.

Väčšia časť príspevku je financovaná z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Ústredný portál verejnej správy má znížiť byrokraciu a šetriť čas vo verejnej správe. Komunikácia občanov a firiem s verejnou správou sa má zrýchliť, zjednodušiť a zefektívniť.

Občania a podnikatelia budú môcť veľkú časť komunikácie vybaviť z domu cez internet a to prostredníctvom jediného portálu.

„Spustením projektu sa dostaneme o ďalší krok vpred v elektronizácii verejnej správy a rozvoji elektronických služieb,“ informuje Tlačový odbor Úradu vlády.

Portál zabezpečí integráciu 57 nových elektronických verejných služieb, ktoré sa stanú dostupnými 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Realizátori projektu chcú portál spustiť do prevádzky v apríli 2014. Mal by sa tiež stať dôležitým medzikrokom v ďalšej elektronizácii verejnej správy.