Úverovanie podnikom sa začína rozmrazovať

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Oživeniu úverovania pomáhajú aj nízke úrokové sadzby, ktoré by mali pretrvať. Na druhej strane, výraznejšiemu uvoľneniu úverových podmienok bráni stále vysoký podiel nesplácaných úverov z minulosti. Vyplýva to z komentára analytického tímu VÚB banky.

Zlom v úverovaní v roku 2008

Zlom v úverovaní podnikov nastal po vypuknutí krízy koncom roku 2008. „Strata objednávok a prepad ekonomickej aktivity zrazili objem nových investícií a s ním aj dopyt po úveroch. Zároveň prudko vzrástol podiel nesplácaných úverov a s ním aj ochota a možnosti bánk púšťať sa do nových úverových projektov,“ uviedol hlavný ekonóm Zdenko Štefanides.    

Výsledkom podľa jeho bolo slov zamrznutie úverového trhu nefinančným podnikom na ďalších päť rokov. To samozrejme neplatí paušálne, banky svoje linky nezatvorili úplne, ale začali dôslednejšie trvať na zdieľaní rizika medzi podnikateľom a bankou a požadovať viac vlastných zdrojov od podnikateľov ako v minulosti, dodal Štefanides.

Rast záujmu o financovanie zo zahraničia

Pohľad z opačnej strany, teda na stav úverov, ktoré majú domáce podniky na svojich knihách podľa makroekonóma VÚB banky Andreja Aradyho odhaľuje, že na rozdiel od domácich bánk, od tých zahraničných si podniky úvery brať neprestali. Rozdiel medzi nimi narástol hlavne v ostatných dvoch rokoch.

„Aktuálne je podiel zahraničných veriteľov na bankovom dlhu podnikov 40%, zatiaľ čo pred dvomi rokmi to bolo 35%. Celkovo však úverové zaťaženie podnikov relatívne k výkonnosti ekonomiky v pokrízovom období citeľne kleslo,“ povedal Arady.  Kým pred krízou bol pomer úverov podnikov k HDP okolo 55%, v minulom roku to bolo o zhruba 10 percentuálnych bodov menej.

V druhej polovici minulého roku prišlo k stabilizácii a čiastočnému oživeniu investičnej aktivity podnikov. To so sebou prinieslo aj stabilizáciu objemu úverov podnikom.

„Faktom tiež je, že predchádzajúci pokles objemu úverov podnikom sa týkal predovšetkým veľkých podnikov, ktoré majú aj alternatívne možnosti financovania sa než len od domácich bánk. Objem úverom poskytnutý malým a stredným podnikom od polovice roka 2013 medziročne rástol,“ uviedol Arady.

Obrat v domácom dopyte

Výhľad na rok 2014 je pomerne priaznivý. Už v prvom štvrťroku rast HDP prekročil dve percentá a očakávame, že k záveru roka sa postupne zrýchli až k trom percentám, povedal Štefanides.

Obrat v ekonomickej aktivite domáceho podnikového sektora možno asi najlepšie dokumentovať na príklade stavebníctva. Tomu sa po štyroch rokoch znižovania konečne v druhej polovici minulého roku podarilo zastabilizovať svoju produkciu a v prvom kvartáli 2014 sa dokonca dôvera v sektore zlepšila k úrovni dlhodobého trendu.

Obrat súvisí predovšetkým so zvýšením stavebnej produkcie u veľkých spoločností v inžinierskych

stavbách. Postupné zlepšovanie situácie je možné badať aj u priemyselných podnikov, ktoré si udržujú pomerne silný medziročný rast okolo šesť percent a naďalej očakávajú rast nových objednávok.

Z pohľadu investícií je zaujímavým fakt, že využitie kapacít sa udržuje už druhý kvartál blízko úrovní, kedy priemyselné firmy začínajú uvažovať o rozširovaní strojového parku a zariadení, vyplýva z komentára VÚB banky.

Rast úverov pre podniky

V prostredí zlepšujúcej sa ekonomickej aktivity a dôvery podnikového sektora banky očakávajú nárast dopytu po úveroch. Zvlášť dôležitým je očakávaný nárast dopytu po dlhodobých úveroch z dôvodu investícií.  

Objem nových investícií v ekonomike je stále zhruba o štvrtinu nižší ako pred krízou. Množstvo odvetví, vrátane stavebníctva, naďalej výrazne zaostáva za svojou predkrízovou výkonnosťou.

A v neposlednom rade, banky sa stále boria s pomerne výrazným podielom zlyhaných úverov. Ten u podnikov dosahuje okolo 8%, čo je dvakrát viac ako pri úveroch domácnostiam, pričom situácia sa zatiaľ výraznejšie nezlepšuje.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.