V 2009 čakajte bankroty

Na Európskom podnikateľskom summite v Bruseli Le Bail povedala, že 19 členských krajín už spustilo revitalizačné balíky, ktoré priamo pozitívne ovplyvnia malé podniky. Komisia postupne implementuje Zákon pre malé podniky, ktorý im okrem iného zníži administratívnu záťaž.

Už tento týždeň by mohli byť zverejnené aj dodatky k Smernici o neskorých platbách. Navrhnú, aby verejné inštitúcie platili súkromným firmám najneskôr do 30 dní, čím sa má zabrániť druhotnej platobnej neschopnosti.

Pomoc pre MSP

Podľa Európskej komisie začala kríza po veľkých podnikoch dopadať na malé a stredné firmy – a to veľmi tvrdo. Hlavným problémom je obmedzenie prístupu k úverom.

Neochotu komerčných bánk sa snaží vyvážiť Európska investičná banka. V nasledujúcich troch rojkoch chce dať MSP 30 miliárd eur. Objavili sa sťažnosti, že tieto peniaze sa dostávajú k firmám pomaly, EIB a Komisia však tvrdia, že infraštruktúra na distribúciu pôžičiek existuje.

Le Bail v interview pre EurActiv odmietla kritiku, že sa revitalizačné plány zameriavajú príliš na veľké firmy a zabúdajú na MSP.

Pozície

Podľa Arndta Kirchhoffa, predsedu výboru pre MSP v BusinessEurope, je revízia smernice akútne potrebná, aby sa do systému naliali peniaze a podniky udržali nad vodou. Nedostupnosť úverov totiž môže zruinovať tisícky životaschopných firiem.

„Musí byť zabezpečený adekvátny prístup k úverom, aby sme zabránili krachu životaschopných MSP. Rýchle prijatie Smernice o neskorých platbách je nevyhnutné, pretože vlády zdržiavajú uvoľňovanie peňazí a to robí veci ešte horšími.“

Podľa Kirchhoffa má Zákon o malých podnikoch dobré odpovede na mnohé problémy, ktorým čelia MSP, ko kľúčov je jeho implementácia. Len tak sa pozitíva pre malé firmy reálne prejavia.

Kríza nie je jediným dôvodom na riešenie byrokracie, a všetky vlády majú povinnosť znižovať administratívnu záťaž, povedal Luuk Borg, riaditeľ sekretariátu EUREKA. Niektoré procedúry sú však predsa potrebné, aby zabezpečili správne použitie verejných peňazí.

Komisia pracuje na znižovaná byrokracie a väčšej dostupnosti výskumu a vývoja pre MSP. „Potrebná je však vysoká miera úspešnosti žiadostí (o financie). Ľudí v malých firmách nemôžete žiadať, aby míňali na žiadosti o financovanie výskumu čas a peniaze, keď nakoniec bude úspešných len 8% z nich“, upozornil Borg.

Diskusný blok moderoval zakladateľ a vydavateľ EurActiv.com Christophe Leclerq. Poznamenal, že MSP i predstavitelia EÚ žiadajú zmeny vo verejnej politiky pre riešenie krízy. „Za normálnych okolností podniky bojujú proti intervenciám (štátu), teraz sa však spájajú s tvorcami politík. To by mohol byť základ pre širší konsenzus, aká by mala byť verejná politika.“