V Bratislave sa hovorilo o dialógu univerzít s firmami

V piatok 24. apríla 2009 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave uskutočnilo druhé diskusné stretnutie z cyklu „Bratislavské debaty“. Diskutovanou témou bolo „Posilnenie dialógu medzi univerzitami a podnikateľskou sférou“. Bratislavské debaty sú sériou diskusií, ktoré sa rozhodlo Zastúpenie EK organizovať pri príležitosti Európskeho roka inovácií a kreativity.

O spolupráci podnikateľskej a akademickej sféry v piatok v Bratislave diskutovali:

  • Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež,
  • Barbara Šipošová, personálna riaditeľka spoločnosti PSA Peugeot Citroen Slovakia,
  • Vladimír Šucha, moderátor diskusie, riaditeľ DG EAC pre kultúru, viacjazyčnosť a komunikáciu.

Komisár Figeľ oznámil, že Brusel sa chystá vytvárať celoeurópske hodnotenie a porovnávanie kvality univerzít v jednotlivých členských krajinách EÚ. Súčasne uznal, že spolupráca medzi akademickou a podnikateľskou sférou nie je dostatočná. Z toho vyplýva problém prenosu do praxe a komercializácie získaných poznatkov.

„Európska komisia vydala v apríli dokument o spolupráci medzi firmami a univerzitami. Som rád, že sa po tejto iniciatíve rozvinulo nielen európske fórum medzi univerzitami a podnikmi, ale aj viaceré národné, ktoré už prinášajú konkrétne odpovede na národnej úrovni. Som presvedčený, že takýto dialóg by mal prebiehať aj na úrovni regiónov. Našim zámerom je napomáhať tomuto vzťahu, priniesť aj nové témy, ako je odborná príprava, ktorá je v Európe v tieni všeobecného vysokého školstva, a celkovo dostať agendu vzdelávania a modernizácie univerzít do centra pozornosti. Ak sa to bude dariť, tak sa nám môže dariť aj proces modernizácie vzdelávania a takisto napĺňania ambície budovať vedomostnú spoločnosť,“ povedal Figeľ v následnom rozhovore pre EurActiv.sk (EurActiv 28/04/09).

Barbara Šipošová, personálna riaditeľka spoločnosti PSA Peugeot Citroen Slovakia, na základe vlastnej skúsenosti skonštatovala, že stredné odborné vzdelanie a maturita na odbornej škole nie sú dostatočnou garanciou, že absolvent je pripravený napĺňať potreby firmy v automobilovom priemysle. Dodala, že trnavský koncern vytvoril pre dovzdelanie samostatné školiace stredisko, ktoré v súčasnosti pracuje nezávisle a je najväčšou neštátnou inštitúciou ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

Séria diskusií „Bratislavské debaty“ je súčasťou Európskeho roka tvorivosti a inovácií. Jej cieľom je v priebehu roka 2009 informovať o aktuálnych opatreniach Európskej komisie v oblasti univerzít a poznania, tvorivosti a zároveň poskytnúť priestor pre diskusiu, ktorá by umožnila tieto informácie transformovať do slovenského kontextu.