V inováciách vedú nemecké firmy

zdroj: Európska komisia

Najnovší prieskum európskeho štatistického úradu Eurostat sa pozrel na inovačné schopnosti európskych firiem. Zameral sa na inovácie v produktoch, v procesoch výroby, ale aj na logistické, či marketingové inovácie.

Eurostat zahrnul do prieskumu len firmy s viac ako desiatimi zamestnancami, predovšetkým z výrobných sektorov, ďalej zo sektorov telekomunikácií, dopravy, finančníctva a poisťovníctva, veľkoobchodu a vydavateľských služieb.

Podľa výsledkov prieskumu zaznamenala medzi rokmi 2008 až 2010 viac ako polovica (52,9 %) európskych firiem nejakú formu inovácie. Na Slovensku sa tým môže popýšiť 35,6 % firiem, čo je výrazne pod európskym priemerom.

Rebríčku bezpečne kraľuje Nemecko so 79% podielom inovačných firiem. Nasleduje Luxembursko (68 %) a Belgicko (61 %). Okolo 60 % má tiež Portugalsko, Švédsko a Írsko.

Z nových členských štátov si najlepšie vedie Estónsko s podielom 56,8 % inovačných firiem, ktoré sa zároveň ako jediné z nich drží nad priemerom EÚ.  

Na opačnom konci rebríčka sú zase firmy z Bulharska (27,1 %), Poľska (28,1 %), Lotyšska (29,9 %), Rumunska (30,8 %)a Maďarska (31,1 %).

Prieskum Eurostatu zisťoval tiež mieru spolupráce na inováciách s inými firmami a verejnými inštitúciami. V tomto meraní dopadli slovenské firmy v porovnaní s európskymi lepšie. Kým v Európe využíva spoluprácu v inováciách s inými subjektmi 26,5 % firiem, na Slovensku je to 34,7 % firiem.

Zvyšné firmy využívajú pri inováciách vlastné zdroje.   

Najkooperatívnejšie sú firmy na Cypre (62 %), v Rakúsku (51 %) a v Slovinsku (45 %). Naopak najmenej spolupracujú firmy z Talianska (12 %), Malty (18 %) a Portugalska (20 %).

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.