V snahe o zlepšenie výberu daní treba prihliadať aj na potreby daňovníka

Zdroj: TASR/

Podľa odhadov Európskej komisie EÚ ročne v dôsledku daňových podvodov a únikov prichádza o bilión eur. Ako uviedol Tomislav Majeric, Subject Matter Expert – State Treasury Solutions z IBM Global Business Services, keby sa dane vyberali dôsledne, tak by bolo možné pokryť všetky náklady na zdravotnú starostlivosť či dokonca splatenie celých štátnych dlhov. „A ešte ostanú peniaze dokonca aj na zníženie daňového zaťaženia,“ dodal.

Ako už odznelo aj v predchádzajúcich paneloch treba však rozlišovať medzi daňovými únikmi a vyhýbaním sa plateniu daní. Daňové úniky sú snahy jednotlivcov či firiem neplatiť dane využívaním nelegálnych nástrojov. Vyhýbanie sa plateniu daní vzniká zákonným využívaním daňového režimu, keď jednotlivci či firmy využívajú všetko, čo zákon ponúka na to, aby znížili výšku svojich daní.

Zo spomínaného bilióna eur daňové úniky predstavujú 850 miliárd eur a vyhýbanie sa 150 miliárd eur. Najväčšie daňové úniky spomedzi členských štátov pritom zaznamenáva Taliansko.

Ako poukázal Majeric, v akčnom pláne Komisie hrajú informačné technológie svoju úlohu pri každom z 34 bodov. Osobitne však zdôraznil rozvoj počítačového formátu automatickej výmeny informácií a racionalizáciu nástrojov informačných technológií. Vysvetlil, že konanie musí byť rýchle, lebo rýchlo konajú aj daňoví podvodníci.

„Ak chceme propagovať výmenu informácií, predpokladajme, že prekážkou by vtedy nebola ani legislatíva ani ochrana údajov, tak potrebujeme využiť technológie. Najmä ak to chceme robiť v reálnom čase, tak ako to tu už bolo zmienené, reakčný čas musia byť minúty, nie štvrťroky,“ zdôraznil.

Daňové systémy na národnej úrovni z jeho pohľadu v súčasnosti aplikujú tri veľké reformy – týkajúce sa plnenia daňových predpisov, služieb a modernizácie daňových úradov. Mnohé orgány stále používajú staré systémy, dokonca odlišné pre rôzne typy daní. Neexistuje pritom žiadne zdieľanie informácií ani o daňovníkoch. V praxi sú teda osobitné databázy pre DPH a osobitné pre daň z príjmu, bez vzájomného prepojenia.

Podľa Majerica je potrebné sa pozerať aj na správanie populácie. Predstavitelia totiž niekedy len tak kúpia systém a čakajú, že vyzbierajú viac peňazí.

Základný IT nástroj, ktorý sa používa, sú databázy. Vlády však niekedy nevedia, čo robiť s tým enormným množstvom dát, ktoré majú k dispozícii. Sú nástroje, ktoré umožňujú vybrať určité dáta a odpovedať na otázky týkajúce sa určitej skupiny daní alebo dávajú dokopy daňových expertov, ktorí spoločne tvoria pravidlá pre podvod a úniky. Daňoví audítori potom na základe toho dostávajú upozornenia, že sa niečo nekalé v systéme deje. Dáta sa tiež dajú spracovať na stanovovanie ratingov a podľa toho sa potom úrady môžu rozhodnúť pre vykonanie inšpekcie.

Ako ďalej zdôraznil technologické inovácie vždy budú mať vplyv na to ako sa mení správanie jednotlivcov a firiem operujúcich v rámci ekonomiky. „Technológie však nie sú zázrakom, ktorý vyrieši problémy. Nastavenie politiky a odhodlanie krajiny niečo urobiť je prvoradé. Až potom nasledujú informačné technológie,“ vysvetlil Majeric.

Andrew Lennox, Yield and Anti Fraud Protection Lead zo spoločnosti Capgemini Consulting tiež potvrdil, že technológie nie sú hlavnou otázkou, ale základ je v zmene procesov. Okrem toho je to podľa jeho slov aj o schopnosti a vôli ľudí podliehať týmto procesom. Daňová správa sa fundamentálne mení a hlavným zdrojom zmeny je digitalizácia. Napriek tomu sú mnohé úrady stále závislé od papierových dokumentov.

Podľa Lennoxa  je dôležité dívať sa na to, čo chcú aj klienti týchto úradov.  Mnohí by totiž uvítali, keby bolo komunikovanie s daňovými úradmi také jednoduché ako nakupovanie cez internet. Dôležitá je podľa jeho slov preto optimalizácia medzi tými, čo dobrovoľne plnia daňové predpisy a dosiahnutím, aby viac ľudí platilo dane.

Daňový riaditeľ v PwC vo Varšave Marcin Sidelnik súhlasil s názorom, že pri nových daňových systémoch treba pozerať aj na biznis procesy a potreby daňovníka. Zároveň poukázal, že IT riešenia vytvárajú príležitosti pre zlepšenie služieb „klientom“ daňových orgánov.

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze pripomenul prebiehajúcu implementáciu daňového informačného systému, pripravované zavedenie elektronického výkazu DPH a systému vyhodnocovania rizikových platcov tejto dane. Technológie sú podľa jeho slov dôležitým elementom pri spracovaní dát, ale nie sú kľúčové pri transformovaní finančnej administratívy na Slovensku.