Vedci požadujú menej byrokracie pri čerpaní fondov

foto: interpretácia vesmírneho teleskopu XMM-Newton z Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

Skupina vznikla ako odpoveď na kopiace sa množstvo dokumentov, ktoré sa od výskumníkov vyžadujú keď sa uchádzajú o fondy Európskej únie – napríklad z rámcového programu FP7.

„Administratívna záťaž financovania európskeho výskumu sa rokmi stále zvyšuje, hoci sa podniklo mnoho krokov na jeho zjednodušenie,“ povedal Küttel, ktorého internetová stránka Trust Researchers vyzýva na konzistentnejší prístup k financovaniu, orientovaný viac na výskum.

Prehlásenie, ktoré podpísali tisíce vedcov, sa odovzdá členom Parlamentu a Európskej rade. Dokument ich vyzýva, aby zaviedli systém sledovania toku financií založený na dôvere. Küttel odmieta obavy, že zníženie byrokracie zvýši riziko zneužitia verejných prostriedkov a hovorí, že na sledovanie toho, kam smerujú prostriedky je potrebné zaviesť rozumnejší systém.

„Deklarácia nie je proti pravidlám zúčtovania. Potrebujeme pravidlá. Otázka je, že ktoré,“ hovorí Küttel. 

Skupina, ktorú Küttel založil spolu s Sabine Herlitzchka z Rakúskej agentúry na podporu výskumu hovorí, že existuje mnoho príkladov – či už zo Spojených štátov alebo z členských štátov EÚ- ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi sledovaním toku financií a zaťažujúcou byrokraciou.

Küttel povedal, že ho v jeho snahe povzbudila eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn, ktorá prisľúbila zefektívniť systém financovania tak, aby bol viac prístupný pre výskumníkov a malé podniky.

„Táto deklarácia by vlastne mala podporiť snahu eurokomisárky o zjednodušenie pravidiel. Vedomie, že tisícky vedcov v Európe žiadajú zmenu by ju malo uistiť pri presadzovaní akýchkoľvek prostriedkov na zjednodušenie celého procesu,“ povedal.

Poznamenal však, že komisárkine plány budú musieť byť v súlade s poslancami Európskeho parlamentu a ministrami pre vedu a výskum v jednotlivých členských štátoch EÚ.

„Naša deklarácia žiada Európsky parlament a Radu ministrov, aby zmenili spôsob financovania výskumu. Inak povedané, nedáva zmysel, aby malo financovanie výskumu rovnaké pravidlá ako tí, ktorí sa uchádzajú o poľnohospodárske dotácie či ako verejné obstarávanie,“ dodal.

Zo Slovenska deklaráciu podpísalo 95 vedcov a výskumníkov.