Veľké víťazstvo bitcoinu

Súdny dvor EÚ v Luxemburgu, (zdroj: Súdny dvor Európskej únie)

Získanie virtuálnej meny bitcoin sa riadi rovnakými pravidlami ako výmena peňazí. Každá takáto transakcia je preto oslobodená od dane z pridanej hodnoty. Rozhodol o tom včera Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.

Súd sa vo svojom verdikte odvoláva na európsku smernicu o DPH z novembra 2006 (2006/112/ES). V nej sa hovorí o pohybe devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo. Podľa viacerých médií to teda znamená, že sa bitcoin priblížil ich oficiálnemu štatútu.

Vďaka včerajšiemu rozhodnutiu by z Európy mohli zmiznúť pochybnosti o tom, či je bitcoin iba platidlo, alebo komodita. Kým prvý prístup zastávala napríklad Veľká Británia, druhý bol bližší úradom vo Švédsku a v Nemecku. To bolo tiež spúšťačom súdneho procesu, ktorý trval od júna tohto toku.

Švéd Daniel Hedqvist sa s touto témou obrátil na domácu Komisiu pre daňové právo. Chcel vedieť, či je z kúpy a predaja jednotiek bitcoin je povinný platiť DPH. Po prvostupňovom rozhodnutí, ktoré bolo totožné so včerajším verdiktom Súdneho dvora, do hry vstúpil švédsky daňový úrad Skateverket. Ten tvrdil, že na bitcoin sa smernica o DPH nevzťahuje.

„Výmenné transakcie tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ (a naopak) predstavujú poskytovanie služieb za protihodnotu v zmysle smernice,“ znie oficiálne vyjadrenie európskej inštancie. Rozsudok dodáva, že taxácia výmeny by znamenala odstránenie účinkov meny, ktoré sú predpokladom pre oslobodenie od daní.