Verejnoprávne online vysielanie nebude samozrejmosť

Televízne vysielanie, ktoré sa bude v budúcnosti šíriť cez internet alebo prostredníctvom mobilných telefónov a budú ho poskytovať verejnoprávne médiá, bude predmetom „testu ex-ante“. Inými slovami, skôr ako sa bude môcť začať poskytovať ďalšie online vysielanie, televízia bude musieť preukázať, že takto šírený program nenaruší rovnováhu konkurencie na mediálnom trhu a súčasne že bude v súlade so sociálnym a kultúrnym poslaním verejného média. Nové pravidlá pre televízne vysielanie predstavila Európska komisia 2. júla.

Testovanie charakteru televízneho vysielania sa ponechá v kompetencii každej členskej krajiny samostatne. Niektoré zo štátov (Nemecko, Veľká Británia a flámska časť Belgicka) už uplatňujú podobné pravidlá. Ako ďalšia krajina ich čoskoro uvedie Írsko. Napríklad vo Veľkej Británii vykonávajú posudok dve inštítúcie. BBC Trust hodnotí prínos pre verejnosť z internetového a mobilného vysielania BBC, zatiaľ čo telekomunikačný regulátor Ofcom posudzuje dôsledky pre mediálny trh.

Nové pravidlá, ktoré predstavila Komisia minulý týždeň, sa zakladajú na princípoch z roku 2001. Komisia ich aktualizovala a prispôsobila tak, aby zohľadňovali problematiku tzv. nových médií. Súčasne sú odpoveďou na námietky súkromných médií, ktoré tvrdia, že verejnoprávna konkurencia využíva na rozvoj nových služieb verejné peniaze, zatiaľ čo ony musia znášať ťarchu na úkor súkromného rozpočtu. Na druhej strane, verejné médiá trvajú na tom, že nové spôsoby vysielania sú prirodzeným dôsledkom technického pokroku. Prechod z tradičného na internetové a mobilné vysielanie prirovnávajú k prechodu z čiernobieleho na farebné vysielanie.

Hovorca Komisie vyhlásil, že v centre nových pravidiel stojí predovšetkým transparentnosť. Súčasne dodal, že od národných inštitúcií, ktoré budú vysielanie posudzovať, sa bude vyžadovať nezávislosť a zodpovednosť. Finančná transparentnosť bude nevyhnutná, aby sa dalo „posúdiť, či nedochádza k neprimeranému viacnásobnému dotovaniu“ služieb z verejných zdrojov, tvrdí Komisia.

Komisia vyhrala bitku, vojna ale nekončí

Nové pravidlá sú výsledkom zdĺhavého politického boja Európskej komisie, členských krajín, lobistov verejnoprávnych médií a súkromného sektora.

Ďalší politický zápas sa bude týkať spôsobu, akým sa bude posudzovať verejné vysielanie. Súkromné médiá sa zasadzujú o významné postavenie externých subjektov, ktoré by kládli väčší dôraz na spoločenský prínos, než na dôsledky na konkurenciu na mediálnom trhu.

Komisia tvrdí, že do verejných konzultácií by sa mali môcť zapojiť všetky strany, ktorých záujmy sú v hre. Verejné konzultácie by mali byť jednou zo súčastí každého hodnotiaceho procesu. Na druhej strane však existuje obava, že takýto mechanizmus by znamenal v konečnom dôsledku zastavenie inovácií v sektore verejných médií.

Pozície

Neelie Kroes, komisárka zodpovedná za hospodársku súťaž, hovorí: „Nové Komuniké vytvára správnu rovnováhu medzi záujmami verejných a súkromných médií tak, aby sa zabezpečila zdravá konkurencia v rapídne sa meniacom mediálnom prostredí, z čoho získajú obyvatelia Európy. Verejní vysielatelia budú môcť čerpať výhody z rozvíjania digitálnych technológií a internetových služieb, aby ponúkli vysokú kvalitu služieb na všetkých platformách bez toho, aby nadmieru naštrbovali konkurenciu na úkor ostatných mediálnych operátorov.“

Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť, vyzdvihla najmä dodatočnú právnu istotu v sektore médií, ktorú nové pravidlá prinášajú. Tiež je presvedčená o nastolení rovnováhy medzi súkromnými a verejnými médiami: „Jedným z hlavných cieľov Komisie je ochrániť širokú mediálnu škálu v online prostredí, zvlášť zabezpečením, aby online ponuky verejných vysielateľov nenarúšali konkurenciu. [..] Dnešné Komuniké odpovedá na tento cieľ jasným a efektívnym spôsobom.“

Jean-Paul Philippot, prezident Únie európskych vysielateľov, vyhlásil: „Verejnoprávne médiá musia zostať uholným kameňom demokracie v Európe a musia byť schopné rozvíjať sa v digitálnom prostredí tak, aby to bolo prínosom pre spoločnosť. Existuje reálne riziko, že jedinečná, dynamická funkcia verejných médií bude ohrozená nadmieru prísnou reguláciou – na národnej a európskej úrovni.“ Vyjadril ale nádej, že Európska komisia ponechá členským krajinám dostatočnú flexibilitu v definovaní „ex-ante testov“.

Ross Biggam, generálny riaditeľ Asociácie komerčných televízií (ACT) informoval, že národné ministerstvá kultúry voči novým pravidlám silno namietali. Komisia bola preto nútená predstaviť „vyrovnaný a uskutočniteľný text“. „Bolo by užitočné, ak by sa zachovali i ďalšie pravidlá, ale chápeme, že bruselský rozhodovací proces znamená nutnosť nachádzať kompromis. Akokoľvek, teraz začína skutočná práca na implementácii nových záväzkov, ktoré text obsahuje,“ doplnil.

Angela Mills Wade, výkonná riaditeľka Rady európskych vydavateľov, povedala: „Pokračujúca hospodárska kríza nás posúva k čoraz väčšej potrebe definovať pravidlá spravodlivej súťaže medzi komerčnými a verejne-financovanými hráčmi v mediálnom biznise. Pre súkromné mediálne spoločnosti sú najdôležitejšími míľovými krokmi predstavenie podrobného ex-ante skúmania nových vysielacích zámerov, ktoré môžu poškodiť naše online a mobilné služby, a nezávislé kontrolné telesá.“